سرخط اخبار - آرشیو

قوی سیاه فرود می‌آید

در بحران جهانی اقتصاد، قوی سیاه به سمبلی برای غیرممکن‌هایی که ممکن می‌شوند تبدیل شده‌است و جهان را وارونه کرده‌است. یادداشتی از یوشکا فیشر،‌وزیر امور خارجه سابق آلمان

ادامه مطلب