سرخط اخبار - آرشیو

بیرون از خاکستر

گوردون براون، نخست وزیر انگلیس طی مقاله ای که در واشنگتن پست به چاپ رسید، بحران مالی کنونی را که جهان با آن دست به گریبان است، یک فرصت نیز می داند.

ادامه مطلب
مجيد انصارى در پاسخ به ديپلماسى ايرانى

ديپلماسى کشورها تنها متعلق به دستگاه رسمى سياست‌خارجى نيست

اینکه گفته می شود باید قدر آقای خاتمی را دانست، اینجا معنا پیدا می کند که ایشان خالصانه ظرفیت محبوبیت خود را در خدمت منافع کلی نظام قرار داده و بستری مناسب را برای تحقق اهداف بلند جمهوری اسلامی ایران، فراهم می کنند.

ادامه مطلب