مطالب مرتبط با کلید واژه " عادل عبدالمهدی "


جنجال اصلاحات دولت عراق
حیدر العبادی به دولت تکنوکرات فکر می‌کند

جنجال اصلاحات دولت عراق

بعضی از تحلیلگران بر این اعتقادند که اعلام خودداری مرجعیت از اظهار نظر در امور سیاسی تا اطلاع ثانوی چراغ سبز به اعمال اصلاحات توسط حیدر العبادی است.

ادامه مطلب
نزدیکی ایران به آمریکا به نفع عراق است
نگاه عادل عبدالمهدی به مثلث تهران-واشنگتن-بغداد

نزدیکی ایران به آمریکا به نفع عراق است

این فقط یک موضوع مرتبط با امور خارجی نیست بلکه یک موضوع داخلی عراقی نیز محسوب می شود. ما بخشی مهم از این فرایند محسوب می شویم که از یک سو مربوط به کشور همسایه ما است و از سوی دیگر مربوط به کشور خارجی است که ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با آن داریم و نقشی موثر در امور سیاسی ما دارد.

ادامه مطلب