مطالب مرتبط با کلید واژه

مذهبی


رادیکالیزم محصول استبداد حاکم بر جامعه است
در باب ترویج افراط گرایی از افغانستان تا سوریه

رادیکالیزم محصول استبداد حاکم بر جامعه است

محمد امین فروتن، از رهبران جهادی افغانستان و کارشناس مسائل فکری جهان اسلام در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به اتفاقات اخیر در جهان اسلام و هشدار ها در مورد وقوع نزاع شیعه و سنی معتقد است بنیادگرایی مهاجرت نمی کند بلکه محصول استبداد و انسداد حاکم بر یک جامعه است.

ادامه مطلب
حرکت عربستان در چارچوب سیستم سیاستگذاری امریکا
در نشست ایران و عربستان در بستر تحولات خاورمیانه مطرح شد

حرکت عربستان در چارچوب سیستم سیاستگذاری امریکا

حسین ملائک، سفیر سابق ایران در سوئیس و چین در سخنانی در نشست پانزدهم دیپلماسی ایرانی با عنوان \"ایران و عربستان در بستر تحولات خاورمیانه\" معتقد است عربستان در چارچوب سیستم سیاستگذاری امریکا حرکت می کند

ادامه مطلب