مطالب مرتبط با کلید واژه

مذاکرات


نیاز گروه 1+5 به «دیپلماسی اتاق پشتی»
چارچوب کنونی مذاکرات هسته ای شکست خورد

نیاز گروه 1+5 به «دیپلماسی اتاق پشتی»

اینکه ایرانی ها نقشه راهی را می خواهند که در آن تحریم ها لغو شود، نه جای تعجب دارد و نه یک انتظار بی دلیل است. این همچنین به نفع آمریکا خواهد بود که چنین بحثی به عنوان هسته مرکزی مذاکرات در جریان باشد.

ادامه مطلب