سه شنبه 4 مهر 1396

سرخط اخبار
بوی توطئه کردی پشت صحنه سخنرانی ترامپ در سازمان ملل همه علیه همه‌پرسی سناریوهای پیش روی همه پرسی استقلال کردستان