سه شنبه 28 شهريور 1396

سرخط اخبار
آنچه از رئیس‌جمهور آلمان آموختم مساله بقاء، هویت و ژئوپولیتیک ایران جایگاه طنز در سیاست آلمان هدف از همه پرسی کردستان، استقلال یا امتیاز