دوشنبه 7 خرداد 1397

سرخط اخبار
 آتش داغ جنگ در بلندی‌های جولان چرا بازگشت تحریم های نفتی ایران باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد؟ رفتار اردوغان با کردها به مسائل داخلی ترکیه باز می گردد مخمصه اروپا بین ایران و ترامپ