چهارشنبه 3 شهريور 1395

سرخط اخبار
تنفر، تکبر و تندروی شاخصه‌های اصلی جمهوریخواهان شده است ضرب و شتم، گرسنگی و خوابیدن روی زمین برخی دارایی های ایران یا همه دارایی های ایران ناامیدی از غرب و چرخش ایران به روسیه