جمعه 6 مرداد 1396

سرخط اخبار
توصیه به تحریم بیشتر ایران چرا عملیات موصل آزادسازی است اما حلب نه؟ از انصراف عربستان از حمله به قطر تا بازگشت آوارگان سوری اسناد ثروت لایتناهی دختر ترامپ