دوشنبه 3 آبان 1395

سرخط اخبار
توحش جریان‌ تکفیر گریه‌ها برای حلب اشک تمساح است دست رد حیدر عبادی بر سینه اشتون کارتر چرا مدل توافق با ایران در مورد کره شمالی جواب نمی‌دهد؟