جمعه 28 مهر 1396

سرخط اخبار
قدم بعدی در مذاکرات با ایران چیست؟ توافق فلسطینی‌ها به نفع حماس منازعه دائمی، نتیجه سیاست ترامپ در برابر ایران سیاست‌هایی در دست سه دلقک