پنجشنبه 27 شهريور 1393

سرخط اخبار
وقتی اوباما با الفاظ بازی کرد این پیمان بدون ایران معنا ندارد برخی شیفته تحریم هستند/انتخاب رئیس جمهوری متفاوت جواب مردم ایران بود آقای اوباما بی‌گدار به آب نزنید