سه شنبه 2 خرداد 1396

سرخط اخبار
ترامپ برای مذاکرات صلح طرح جدیدی دارد شوک های ترامپ فرش قرمزی برای پاهای فلسطین هشدار درباره رقص مرگ با ایران