شنبه 5 اسفند 1396

سرخط اخبار
نه به ترامپ برای زندگی در جهان عاری از جنگ کردها و اسد: دوست در غرب و دشمن در شرق فرات اخبار جعلی آنلاین و چالش دموکراسی چرا سازمان های تروریستی دست به توسعه گرایی می زنند؟