دوشنبه 27 دى 1395

سرخط اخبار
آن‌ها که جنگ را شروع کردند، شکست خوردند کارنامه دو سال سلطنت ملک سلمان درگذشت هاشمی و سرانجام روابط ایران و عربستان سید حسن نصرالله، چهره‌ای باهوش و کاریزماتیک