برگزاری نشست شورای حکام آژانس در وین

۰۹ آذر ۱۳۹۱ | ۱۶:۴۰ کد : ۱۹۰۹۷۱۲ سرخط اخبار

آخرین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2012 صبح پنجشنبه در وین آغاز شد.

 

به گزارش ایرنا، یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ابتدای این نشست بیانیه مقدماتی خود را قرائت خواهد کرد.

گزارش جدید یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران حدود 10روز پیش در 13 صفحه منتشر و در اختیار اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرده است که ˈتهران بار دیگر بر تعهد خود برای مذاکره با آژانس برای حل موضوعات باقی مانده تاکید کرده استˈ.

گفتنی است در مذاکرات ایران و آژانس تلاش می شود که مدالیته جدیدی برای حل موضوعات باقی مانده تدوین شود.

آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس سوم شهریورماه سالجاری در محل نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی در وین برگزار شد.

ایران و آژانس تایید کرده اند که دور آتی گفت و گوها 23 آذرماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این تجربه موفقی در حل و فصل موضوعات داشته اند.

طبق مدالیته یا برنامه عمل سال 2007 یا همان سند INFCIRC/711، شش مساله باقیمانده ˈآزمایشات پلوتونیومˈ، ˈسانتریفیوژهای پی یک و پی دوˈ، ˈمنشاء آلودگیˈ، ˈسند اورانیوم فلزیˈ ، ˈپلونیوم 110ˈ و ˈمعدن گچینˈ در تاریخ 2008 حل و فصل شد و مدیرکل قبلی آن را به شورای حکام گزارش کرد.

در پاراگراف های 4-6 گزارش جدید آمانو به این موضوع پرداخته شده که یک مدالیته (رویکرد ساختاری) هنوز میان ایران و آژانس نهایی نشده است.

ایران عقیده دارد مدالیته اوت 2007 الگوی خوبی برای تدوین هر نوع مدالیته جدید است و مدالیته جدید باید تمام کننده باشد.

کلید واژه ها: بین المللیمدالیتهانرژیبین المللی انرژی اتمیآژانس بین المللی انرژیاتمی درانرژی اتمی درایران و آژانس


نظر شما :