محمود سریع القلم

نویسنده خبر

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ویروس کرونا اقتصاد جهانی تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی تاثیر ویروس کرونا بر توسعه یافتگی


( ۲ )

نظر شما :