پایان ترامپ نشان دهنده پایان اوباشگری در برگ های تاریخ است

شکست لمپن های آمریکا در نوامبر

۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۹۹۷۰۶۳ آمریکا انتخاب سردبیر
امیر بی پروا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: شکست ترامپ نشان داد که لمپنیسم در آستانه دهه سوم قرن بیست و یکم به پایان خود رسید و صدایی هفتاد و پنج میلیون در داخل آمریکا و تمامی ملتهای جهان به لمپنیزم "نه" گفتند و دنیا مخالفت خود را با هرج و مرج، نقض حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر، صلح و اخلاق اعلام کرد.
شکست لمپن های آمریکا در نوامبر

نویسنده: امیر بی پروا، فعال حقوق بشر وپژوهشگر حقوق بین الملل بشر

دیپلماسی ایرانی: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر برگزار شد، انتخاباتی بی سابقه با بالاترین مشارکت در تاریخ آمریکا و بیشترین توجه دولت ها و افکار عمومی به آن انتخابات که بنا بر فاکتورهای موجود نتیجه این انتخابات بر آینده بسیاری از موضوعات در سطح آمریکا و جهان تاثیر خواهد گذاشت. منتهای مراتب آنچه در این انتخابات لازم بود که از ابتدای امر مورد توجه قرار بگیرد یک جدال عمیق بین لمپن ها و جامعه مدنی آمریکاست. 

در دو سوی این رقابت دو کاندیدا وجود داشتن یکی جو بایدن کاندیدای مورد حمایت نهادهای جامعه مدنی آمریکا و دیگری ترامپ کاندیدای جامعه لمپن های آمریکا که البته در سطح جهان نیز مورد حمایت و تایید لمپن های منطقه ای و بین المللی نیز است. این که برای چه به این عقیده هستم ترامپ نماینده لمپنیزم آمریکایی و نماد لمپنیزم در سطح جهان است باید گفت که لمپن در ادبیات اجتماعی و سیاسی گروهی فاقد ایدئولوژی و اغتشاش طلب، دامن زننده به هرج و مرج که دارای ادبیات و پوشش و رفتار خاص و مخرب هستند. 

لمپن ها در همه ادوار تاریخ در طبقات مختلف اجتماعی حضور داشتند و در موج های اجتماعی نیز خیز و فرود داشته اند. لمپن ها گروهی هستند که در فرآیند تولید نقش مستقیم نداشته بیشتر به دلالی و باج گیری می پردازند و کانون های دزدی، جنایت، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری و هرج و مرج طلبی محل تجمع و اشتغال لمپن هاست. لمپن ها در تحولات اجتماعی دارای نقش مخرب هستند و نهاد های جامعه مدنی و ساختارهای دموکراتیک را تخریب می کنند. 

یکی از نمونه های اعمال مخرب لمپن ها در تاریخ موثر ایران نقش مخرب اوباش شعبان جعفری در جریان کودتا 28 مرداد 1332 بود. لمپن ها در فرایند مشارکت سیاسی و اعمال حقوق دموکراتیک ملت های هرج و مرج ایجاد می کنند و فرآیند دموکراتیک را با اخلال مواجه می کنند. اما دونالد ترامپ را نمی توان یک لمپن ساده و محدود به محله های نیویورک دانست بلکه اورا باید یک لمپن جهانی دانست که از زمان به قدرت رسیدن درصدد اعمال رفتارهای مخرب جهت نابود کردن نظم حقوقی بین المللی و حقوق و آزادی های بنیادی بشری بود. ترامپ با اعمال زور، فشار، نقض قوانین و عرف های پذیرفته شده بین المللی با معدود رفیقان اوباشش در سطح منطقه و جهان و با همراهی میکرو بازیگران مزدور درصدد آسیب زدن به بنیان های انسانی بود که شرکای اروپایی آمریکا اولین معترضان و مخالفان سیاسی ترامپ بودند.

لمپنیسم و هرج و مرج طلبی ترامپ در گذشته قبل از ریاست جمهوری وی با دائر کردن مشاغلی چون کازینوداری، اتهامات متعدد مالی و کلاهبرداری، اتهامات ارتباط نامشروع به عنف، ارتباطات خارج از نظام خانوادگی، ازدواج های متعدد، فرار از مالیات برای وی شخصیت قانون گریز، غیرطبیعی و فاقد وجه اجتماعی ساخت.

همین شخصیت ناهنجار و غیر متعارف ترامپ در زمان کمپین انتخاباتی خود اولین هدف خود را تخریب و ناکارآمد نشان دادن سازمان ملل متحد قرار داد و به صورت بی شرمانه علیه سازمان ملل در کمپین انتخاباتی خود سخنرانی می کرد و در سال های 2016 تا 2020 در دوران ریاست جمهوری خود در جهت تخریب این نهاد حرکت می کرد و در آخرین سخنرانیش در اجلاس سپتامبر سازمان ملل وقیحانه در ترویج خشونت و تروریسم دولتی سخن می گفت که با روح منشور ملل متحد مغایرت دارد. البته تخریب گری ترامپ علیه نظان ملل متحد صرفا سخن پراکنی های غیر علمی وی نابود بلکه در طی اقداماتی یک جانبه از یونسکو موسسه علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد، شورای حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی خارج شد این خروج همزمان با بحران های بین المللی بود که اقداماتی ضد صلح و سلامت عمومی جهانی بود. عدم همکاری ترامپ با سازمان بهداشت جهانی منجر به افزایش ابتلاء و مرگ و میر ناشی از کرونا در شرایط همه گیری بیماری شد.

ترامپ از پیمان های بین المللی متعددی خارج شد که دو تا از معروف ترین این پیمان ها، پیمان توافق آب و هوایی پاریس و توافق هسته ای با ایران بود. خروج ترامپ از این پیمان ها تهدید عینی علیه صلح، امنیت بین المللی، حیات انسان ها بود که هیچ منطق حقوقی و هیچ مولفه علمی آن را نمی پذیرفت.

اعمال تحریم های یک جانبه علیه ملتها که فاقد هر نوع توجیه در حقوق بین الملل و بر مبنای اعمال زور و یکجانبه گرایی بر اساس توهم و خودشیفتگی ترامپ جدای از اینکه جامعه بین المللی هرگز آنها را نپذیرفت، خساراتی به ملل مختلف وارد کرد که نقض آشکار حقوق بین الملل و منطق انسانی است که وی در برابر تاریخ، افکار عمومی مسئول خواهد بود.

در جریان اعتراضات تبعیض نژادی آمریکا که موج سراسری اعتراض سراسر آمریکا را فراگرفت، ترامپ علیه اعتراض گسترده مردم موضع گیری کرد و مهمتر توئیت های خشونت آمیز و محرک به خشونت را در توئیتر منتشر می کرد. در جریان کمپین انتخاباتی برای جلب توجه نژادپرستان حتی معاون رقیب انتخاباتیش کاملا هریس را با ادبیاتی نژاد پرستانه خطاب می کرد که اینها همه رویکرد خشونت آمیز و مبتنی بر تبعیض نژادی ترامپ بود.

ترامپ با دستورهای غیر قانونی ورود مسلمانان از جمله اتباع ایران را به آمریکا ممنوع کرد و حتی کودکان مهاجر را از والدین آنان جدا کرد و با احداث دیوار در مرز مکزیک نسبت به خارجیان، مهاجران سخت گیری و خشونت اعمال کرد که باعث آزار، اذیت و حتی مرگ مهاجران بسیاری شد که نوعی تکرار وحشیگری فاشیستی را در دهه دوم قرن بیست و یکم بود.

در جریان همه گیری کرونا با تمسخر علم پزشکی، عدم رعایت توصیه های بهداشتی، عدم نظارت، رویگردانی از علم مسبب افزایش آمار بیماری و مرگ و میر شد به طوری که تحت مدیریت غیر علمی و اوباش مآبانه ترامپ انسان های بسیاری جان خود را از دست دادند.

در جریان رقابت انتخاباتی به جای ارائه منطق رقیبش جو بایدن را با الفاظ نا مناسب خطاب میکرد و در شرایط همه گیری کرونا گردهمایی های انتخاباتی برگزار می کرد که سبب افزایش آمار ابتلاء به بیماری شد و حتی در ساعت اولیه شمارش آراء اعلام پیروزی کرد و از شمارش آراء واهمه داشت که همه اینها قانون شکنی و رفتارهای اوباش گونه شخص ترامپ و دوستان نزدیک وی بود.

آنچه پایان لمپنیسم ترامپ بود شکست وی در انتخابات 2020 آمریکا بود. رئیس جمهوری لمپن آمریکا که نماینده کازینوداران، مالکان کلوپ های شبانه، کلوپ های مد بود در انتخابات هفته گذشته شکستی تاریخی را تجربه کرد و به جمع معدود رئیس جمهورهای یک دوره ای تاریخ آمریکا پیوست. شکست ترامپ نشان داد که لمپنیسم در آستانه دهه سوم قرن بیست و یکم به پایان خود رسید و صدایی هفتاد و پنج میلیون در داخل آمریکا و تمامی ملتهای جهان به لمپنیزم "نه" گفتند و دنیا مخالفت خود را با هرج و مرج، نقض حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر، صلح و اخلاق اعلام کرد. پایان ترامپ نشان دهنده پایان اوباشگری در برگ های تاریخ است.

کلید واژه ها: انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایالات متحده امریکا جو بایدن دونالد ترامپ


( ۹ )

نظر شما :

افخمی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۵
عمو جان کمی اسپند برای خودت دود کن.