سال ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود

دمکراسی در مقابل استبداد

۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰ کد : ۲۰۱۷۰۹۲ اخبار اصلی اروپا آسیا و آفریقا
موسسه بین المللی دمکراسی گزارشی تحت عنوان وضعیت جهانی دمکراسی در سال ۲۰۲۲ تهیه کرده است. این اندیشکده که مقرش در شهر استکهلم است پرده از روی تحولات بالقوه سیاسی در کشورهایی برداشته است که به طور معمول روی استانداردهای دمکراتیک در سطح بالا حرکت کرده اند. به عبارت دیگر در سراسر جهان تعداد بیشتری از کشورها به سوی استبداد در حال حرکت اند در حالی که دمکراسی در حال فرسایش است.
دمکراسی در مقابل استبداد

نام نویسنده: فدریکو جولیانی

دیپلماسی ایرانی: تقابل میان چین و ایالات متحده آمریکا یعنی نمایندگان دو نظام مهم سیاسی که در رقابت با یکدیگر قرار دارند همچنان ادامه دارد. این در واقع چالش ابدی میان دمکراسی و استبداد با ایجاد یک پدیده اجتماعی نسبتا جدید یعنی ترکیب دمکراسی و دیکتاتوری به شمار می آید. در ضمن الگوهای ترکیبی دیگری نیز وجود دارد که حاضرند در میان هزاران تردید دولت های دمکراتیک و ورود رهبران قدرتمند به صحنه که ظاهرا محبوب مردم رأی دهنده هستند فضاهای مانور بیش از پیش وسیع تری را برای خود کسب کنند.

اینها فقط تعدادی از چالش هایی به شمار می آیند که سال 2023 را رقم خواهند زد. پاندمی باعث شد که شرایط به هم بخورد و هر دولتی را وادار کرد که به نام یک بحران بی سابقه الگوها و نسخه های ضدکووید کم و بیش لیبرال را ایجاد کنند و باعث بروز پیامدهایی جنجالی شدند که هنوز مهار نشده اند. در ضمن موضوعات متعددی وجود دارد که کشورها را به دادن پاسخ های قاطعی به شهروندان وادار خواهد ساخت. کافی است به پدیده مهاجران، جرم و جنایت و بحران های اقتصادی بیندیشیم. دمکراسی ها در تقابل با سایر نظام های سیاسی همواره از نظر کارآمدی برتری نداشته اند.

موسسه بین المللی دمکراسی گزارشی تحت عنوان وضعیت جهانی دمکراسی در سال 2022 تهیه کرده است. این اندیشکده که مقرش در شهر استکهلم است پرده از روی تحولات بالقوه سیاسی در کشورهایی برداشته است که به طور معمول روی استانداردهای دمکراتیک در سطح بالا حرکت کرده اند. به عبارت دیگر در سراسر جهان تعداد بیشتری از کشورها به سوی استبداد در حال حرکت اند در حالی که دمکراسی در حال فرسایش است.

افول دمکراسی جهانی شامل تضعیف دستاورهای انتخاباتی موثق، اعمال محدودیت برای آزادی ها و حقوق، یأس جوانان در قبال احزاب سیاسی و نیز رهبرانی که با دنیا بیگانه اند و یک فساد غیرقابل بحث می شود. در هر حال در سال 2023 جالب است بفهمیم که دوئل میان چین و آمریکا چگونه تغییر شکل خواهد داد. به نظر می رسد که اعتراضات اخیر مردم این کشور علیه مقررات سختگیرانه علیه کووید خللی در قدرت چین وارد کرده باشد. در حال حاضر به نظر می رسد حتی کند شدن روند اقتصادی چین نیز تهدیدی برای متزلزل کردن شی نباشد. در هر صورت پس از سه سال تعطیلی کامل به نظر می رسد که جامعه چین به یک دیگ بخار بسیار شباهت داشته باشد.

منبع: ایل جورناله / تحریریه دیپلماسی ایرانی

کلید واژه ها: دموکراسی دمکراسی سال 2023 چین دیکتاتوری آزادی کشورهای دموکراتیک چین و امریکا ایالات متحده امریکا


( ۴ )

نظر شما :

نا شناس ۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۶
پوپولیست نتیجه دموکراسی