مطالب مرتبط با کلید واژه

کره شمالی


جزای اعتراض، اعدام است
تقلید کیم جونگ اون از پدر در عالم سیاست

جزای اعتراض، اعدام است

دکتر اسماعیل بشری، کارشناس مسائل شبه جزیره کره در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که با توجه به خفقان سیاسی و سکون خبری در کره شمالی برای مشخص شدن ابعاد بیشتری از پرونده اعدام مرد شماره دو در این کشور باید منتظر ماند و سپس نتیجه گیری کرد که آیا حذف وی حذف یک چهره رادیکال است یا اصلاح طلب

ادامه مطلب