مطالب مرتبط با کلید واژه " درآمد "


کاهش صادرات در مقابل افزایش درآمد نفتی
عواملی که یکدیگر را خنتی کردند

کاهش صادرات در مقابل افزایش درآمد نفتی

شاید از نظر دیپلمات های غربی تحریم ،تنها گزینه در فهرست کوتاهی از گزینه های غیر دلچسب باشد. اما آنها باید بدانند که تحریم ها احتمالا انگیزه تهران برای مذاکره را تقویت می کنند اما به فروپاشی سریع اقتصاد ایران یا دست کشیدن از برنامه های هسته ای ، منتهی نخواهد شد.

ادامه مطلب
میت رامنی و امپراتوری ثروت
انتخابات امریکا زیر ذره بین دیپلماسی ایرانی

میت رامنی و امپراتوری ثروت

در این هفته نتایج انجمن حزبی مین و وضعیت مالی کمپین کاندیداها بررسی می‌شود. همچنین نگاهی به ثروت و مالیات کاندیداها خواهیم داشت.

ادامه مطلب