مطالب مرتبط با کلید واژه

مقاومت


کارت های سوریه و غزه در دست ایران
اعراب منفعل باقی ماندند

کارت های سوریه و غزه در دست ایران

المانتیور به نقل از منابع ایرانی اعلام کرده است که تحریم های فزاینده علیه ایران بر موضع تهران در قبال مساله هسته ای، بحران سوریه ، مساله فلسطین و دیگر گزینه های مقاومت تاثیرگذار نخواهد بود.

ادامه مطلب