مطالب مرتبط با کلید واژه " شیعیان "


اخوان یمن  از مخالفت با ایران چه سودی می برد؟
روابط تهران-صنعا از ابهام تا اتهام

اخوان یمن از مخالفت با ایران چه سودی می برد؟

سیدجعفر قنادباشی، کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال افریقا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی معتقد است اخوان یمن گروه تازه تاسیسی است که از رهگذر مخالفت با ایران در سودای کسب قدرت است.

ادامه مطلب