76درصد از سیاهان سیستم قضائی آمریکا را متعصبانه می دانند

نگاه به شدت منفی سیاهان به پلیس امریکا

۲۲ تیر ۱۳۹۵ | ۲۲:۳۰ کد : ۱۹۶۱۰۵۹ اخبار اصلی آمریکا
فرانک نیوپورت می نویسد: طبق نظرسنجی اخیر 76درصد از سیاهان و 45درصد از سفیدان رفتار سیستم قضائی را متعصبانه می بینند.
نگاه به شدت منفی سیاهان به پلیس امریکا

نویسنده: فرانک نیوپورت

دیپلماسی ایرانی: قتل 5 افسر پلیس در دالاس و کشته شدن دو سیاه پوست در لوییزیانا و مینه سوتا به دست پلیس بار دیگر اهمیت بررسی افکار عمومی آمریکا در مورد تفاوت های نژادی، نقش پلیس و سیستم قضائی را برجسته می کند.

بررسی داده هایی که پیشتر جمع آوری شده می تواند به بررسی این موضوع کمک ویژه ای کند.

اعتماد به پلیس

بررسی نظرسنجی های انجام شده در سه سال متوالی گذشته نشان دهنده شکاف 29 درصدی میان سفیدپوستان و سیاه پوستان در اعتماد به پلیس است. در مقابل جمعیت 58 درصدی سفیدپوستانی که به پلیس اطمینان دارند، تنها 29 درصد از سیاه پوستان پلیس را قابل اعتماد دانسته اند.

با وجود نرخ پایین اعتماد عمومی به پلیس، این نهاد سومین نهادی است که اعتماد عمومی را به خود اختصاص داده و پس از تجارت های کوچک و ارتش قرار دارد.

شکاف موجود میان اعتماد سیاهان و سفیدان به پلیس تازگی ندارد و طی یک دهه و نیم گذشته سابقه داشته است.

رفتار پلیس با اقلیت های نژادی

تحلیل های گالوپ در 2015 در مورد دیدگاه سیاه پوستان و سفیدپوستان نسبت به رفتار پلیس با اقلیت های نژادی نشان می دهد که نیمی از سیاهان رفتار پلیس را با خود عادلانه و نیمی تبعیض آمیز می دیدند. نزدیک به سه چهارم سفیدپوستان نیز رفتار پلیس با اقلیت ها را عادلانه می دانند.

نظرسنجی که موخرا انجام شده است نیز ثابت می کند که این مقادیر چندان تغییر نکرده است.

رفتار پلیس با سیاه پوستان در مقایسه با رفتار آنها با سفیدپوستان پوستان

اکثریت سیاه پوستان بر این اعتقادند که رفتار پلیس با آنها در مقایسه با سفیدپوستان کمتر عادلانه است. در 2007 و در 2015 نزدیک به 73درصد به این انگاره باور داشته اند. این آمار در 1998، 55 درصد بوده است. در نظرسنجی اخیر که در بازه یکم تا هفتم ژوئیه انجام شده، این آمار به 67 درصد رسیده است.

رفتار پلیس با سیاه پوستان در مقایسه با رفتار آنها با سفید پوستان؛ مدارک گزارش شده

با وجود آنکه اکثریت سیاه پوستان بر این باورند که رفتار پلیس با آنها در مقایسه با سفیدپوستان کمترعادلانه است، اما بررسی شواهد نشان می دهد که در بازه 30 روزه پیش از آنکه نظر آنها مورد پرسش قرار بگیرد به ندرت گزارشی در مورد سوء رفتار پلیس با خود ارائه داده اند. در نظرسنجی گالوپ در سال 2015، 18 درصد از سیاهان اظهار کردند که می توانند موقعیتی را طی 30 روز گذشته به یاد بیاورند که احساس کردند پلیس با آنها عادلانه رفتار نکرده است (مثلا در مورد جریمه های رانندگی) این آمار در 2013، 17درصد بود و در نظر سنجی اخیر در بازه یکم تا هفتم ژوئیه 15 درصد بود.

صداقت و اخلاق افسران پلیس

دیدگاه سیاهان و سفیدان در مورد اخلاق و سیاست نیروهای پلیس به شکل قابل توجهی متفاوت است. تحلیل از داده های جمع آوری شده طی سه سال اخیر نشان می دهد که 60 درصد از سفیدپوستان نمره بالایی به صداقت افسران پلیس می دهند اما این آمار برای سیاهان به 28 درصد می رسد.

به طور کلی 58 درصد از مردم آمریکا نمره ای بالا به رعایت استانداردهای اخلاقی و صداقت افسران پلیس می دهند. این آمار آنها را در پنجمین جایگاه مشاغل در آمریکا و پس از پرستاران، داروسازان، پزشکان و دبیران قرار می دهد.

تعصب در سیستم کیفری

مردم آمریکا به طور کلی باور دارند که سیستم کیفری کشورشان با تعصب به سیاه پوستان نگاه می کند. در سال های 1993، 2008 و 2013 بین 33 تا 38 درصد به این انگاره معتقد بودند. اما این آمار در سال گذشته به 47 درصد و در نظرسنجی اخیر به 49 درصد رسیده است.

هم سیاهان و هم سفیدپوستان به این انگاره باور داشته و باور آنها بدان تقویت شده است، اما همچنان میان آنها شکاف وجود دارد. طبق نظرسنجی اخیر 76 درصد از سیاهان و 45 درصد از سفیدان رفتار سیستم قضائی را متعصبانه می بینند.

نگرانی نسبت به روابط نژادی به عنوان یک معضل

طبق داده های نظرسنجی انجام شده در ماه مارس گذشته 35 درصد از مردم روابط نژادی را یک معضل می بینند. 53 درصد از سیاهان و 27 درصد از سفیدپوستان این دیدگاه را دارند.

نژاد و معضلات مهم  دیگر

بین 5 تا 7 درصد از مردم در شش ماه اول 2016 نژادپرستی را مهم ترین معضل پیش روی ملت آمریکا خوانده اند. در ماه ژوئن، نژادپرستی به همراه چند معضل دیگر در جایگاه ششمین معضل جدی کشور قرار داشت. سیاهان به شکل قابل توجهی بیشتر از سیاهان این مشکل را جدی قلمداد می کنند.

همان طور که بررسی داده ها در 2014 و پس از قتل مایکل براون به دست پلیس نشان میداد، تفاوت قابل توجهی میان نگاه سیاهان و سیفیدپوستان به موضوع نژادپرستی وجود دارد.

منبع: گالوپ/ ترجمه: تحریریه دیپلماسی ایرانی / 25

 

 

کلید واژه ها: سفیدپوستان سیاه پوستان نژادپرستی آمريكا


نظر شما :