آیا همانند لیره عرصه سیاسی ترکیه نیز شاهد سقوط خواهد بود؟

ترکان جوان عثمانی‌، الگوی رجب طیب اردوغان

۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۰۷۷۱۸ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: صلاح الدین خدیو
صلاح الدین خدیو در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در سال های گذشته سیاست خارجی ترکیه عمدتا دو درونمایه متفاوت داشته است: حمایت از جنبش ها و احزاب اسلامی در خاورمیانه عربی و صدور اندیشه قوم گرایی ترکی به قفقاز و آسیای میانه و کشورهای دارای جمعیت ترک زبان. ناگفته پیداست که هر دو رویکرد در خدمت یک هدف واحد قرار دارند: تسهیل و تقویت ظرفیت های کنش گری سیاست خارجی ترکیه در منطقه و جهان از طریق جا انداختن انگاره رهبری جهان اسلام و جهان ترک زبان و از رهگذر آن افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی و عمق استراتژیک و مولفه های ژئوپولتیک آن. به لحاظ تاریخی این سیاست دو پهلو، به نوعی یادآور سیاست خارجی ترکان جوان در فاصله پایان عصر تنظیمات تا سال های جنگ جهانی اول است. 
ترکان جوان عثمانی‌، الگوی رجب طیب اردوغان

دیپلماسی ایرانی: پیشکش کردن نقشه موسوم به جهان ترک از سوی دولت باغچه لی، رهبر حزب دست راستی و نژادپرست حرکت ملی و موتلف اصلی حزب عدالت و توسعه در سال های اخیر، به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشته است. این نقشه سرزمین های گسترده ای از دربای آدریاتیک تا سین کیانگ چین را در بر می گیرد و بخش هایی از خاک ایران را هم در بر گرفته است. 

با این وصف، واکاوی رویکردهای سیاست خارجی ترکیه که نقشه فوق نمونه ای از آن است، دلالت های شایان تاملی را حاوی است.

در سال های گذشته سیاست خارجی ترکیه عمدتا دو درونمایه متفاوت داشته است: حمایت از جنبش ها و احزاب اسلامی در خاورمیانه عربی و صدور اندیشه قوم گرایی ترکی به قفقاز و آسیای میانه و کشورهای دارای جمعیت ترک زبان. ناگفته پیداست که هر دو رویکرد در خدمت یک هدف واحد قرار دارند: تسهیل و تقویت ظرفیت های کنش گری سیاست خارجی ترکیه در منطقه و جهان از طریق جا انداختن انگاره رهبری جهان اسلام و جهان ترک زبان و از رهگذر آن افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی و عمق استراتژیک و مولفه های ژئوپولتیک آن. به لحاظ تاریخی این سیاست دو پهلو، به نوعی یادآور سیاست خارجی ترکان جوان در فاصله پایان عصر تنظیمات تا سال های جنگ جهانی اول است. 

این تقارن البته مختص ترکیه نیست. تعادل قدرت در سطح بین المللی در غیاب تثبیت یک نظم پایدار و تکمیل گذار از نظم پیشین به نظمی تازه، شباهت فراوانی به دهه آغازین قرن گذشته دارد. در آن برهه، رهبری وقت عثمانی که دست ترکان جوان بود، ناتوان از حفظ استان های اروپایی امپراطوری در فکر حفظ و نگهداری مستعمرات خاورمیانه ای و جبران مافات از رهگذر توسعه طلبی در ایران و قفقاز و آسیای میانه بود. آنها در این مسیر به تناسب از دو گفتمان اتحاد اسلام و پان ترکیسم بهره می گرفتند تا در منازعه قدرت با دولت های اروپایی، بتوانند گلیم مندرس امپراطوری عثمانی را از آب بیرون بکشند. طرفه اینجا بود که آلمان قیصری که متحد اصلی ترک ها در جنگ جهانی اول بود، از طریق دستگاه جاسوسی کارآمد و شبکه خبرچینان گسترده اش، وظیفه نشر جزوات و مکتوبات دال بر وجوب وحدت مسلمانان را بر عهده داشت. صد البته ترکیب گفتمانی اسلام گرایی و پان ترکیسم نتوانست امپراطوری در حال احتضار را از سرنوشت محتوم خود نجات دهد و جمهوری ترکیه به عنوان وارث آن، ده ها سال از داعیه های جاه طلبانه و توسعه طلبی سیاسی و جغرافیایی چشم پوشید.

با ثروتمندتر شدن ترکیه در دو دهه اخیر و تقویت اقتصاد و ارتش آن و ثبات سیاسی نسبتا بی سابقه بیست سال گذشته، این کشور مجددا درصدد کشورگشایی و فتح بازارهای اقتصادی و میدان های سیاسی بر آمده است. تحولی که خالی از تنش و رویارویی نبوده و ترکیه را در عرصه های گوناگون دچار چالش کرده و به‌ویژه علامت پرسش بزرگی در رابطه با آینده اقتصاد رو به رشد آن قرار داده است. سونامی سقوط ارزش لیر در برابر دلار، چشم انداز تاریکی را روبه‌روی این کشور گذاشته است. مساله اصلی این است که اقتصاد ترکیه برای ایفای نقشی جهانی و در سر داشتن سودای امپراتوری بسیار کوچک است و چند دهه دیگر رشد بر دوام و بدون انقطاع لازم است تا این کشور به عنوان مثال در طراز قدرتی مانند چین قرار بگیرد و تازه با تانی و ملاحظه، انباشت ثروت را به کالای قدرت تبدیل کند.

مشابه این وضعیت در نیمه دوم قرن نوزده و سال های منتهی به فروپاشی امپراتوری هم وجود داشت. بقای امپراتوری در تمام آن سال ها که از فرط ضعف و استیصال، لقب "مرد بیمار اروپا" را یدک می کشید، مرهون نیاز قدرت های اروپایی نظیر انگلستان و فرانسه و در ادوار بعد آلمان تازه از راه رسیده، به توازن بخشی در برابر قدرت مهیب و فزاینده روسیه تزاری بود. آنها برای مهار توسعه طلبی روسیه در خاورمیانه و شرق اروپا و شبه قاره هند به سنگر امپراتوری عثمانی نیاز داشتند. پیداست که این موجودیت لرزان و وابستە به تعادل نیروها، بیش از آنکه به فکر بیرون باشد، نیازمند اصلاح در درون بود و در اندازه ای نبود که مشابه قرون ماضی در طراز جهانی عرض اندام کند. همچنان که ورود آن به جنگ جهانی به بهای تجزیه و فروپاشی آن تمام شد.

این میانه داری و موازنه شامل ترکیه امروز هم می شود که به بندبازی سیاسی و اقتصادی میان روسیه و آمریکا و چین و اتحادیه اروپا مشغول است.

نکته مهم دیگر این است که به نظر نمی رسد در سطح رهبری کنونی ترکیه، درک درستی از مساله و توصیفی قرین به واقعیت وجود داشته باشد. به موازات تضعیف پایه های دموکراسی نوپا و افزایش اقتدار اردوغان، استبداد رای وی بیش از پیش بر نظام تصمیم گیری و روندهای کلی چنبره انداخته است.

رئیس جمهور ترکیه بجای علاج مشکلات اقتصادی هر از گاهی با یک ماجراجویی تازه در قفقاز یا شرق مدیترانه و شمال سوریه، می کوشد اذهان را منحرف و با کوبیدن بر طبل ملی گرایی نارضایتی در عرصه اقتصاد را با کسب مشروعیت در سیاست خارجی جبران کند. این راهکار هم مشابه ماجراجویی های منطقه ای و بین المللی ترکان جوان است و در نهایت به سقوط و فروپاشی می انجامد. بازی امپراتوری برای یک قدرت متوسط و دارای محدودیت ها و تنگناهای متعدد، بیش از اندازه طاقت فرساست و هر از آن ممکن است به تلاطم اقتصادی منجر و پس از آن به بی ثباتی سیاسی منتهی شود. پیش بینی فرجام این منازعه دشوار نیست. چه سرنوشت آن به نوعی به سرنوشت لیره ترکیه گره خورده که این روزها در حال عقب نشینی های پیاپی در برابر دلار است. امری که آرامش و ثبات اجتماعی و اقتصادی ترکیه را به لرزه درآورده و سال های سخت بی ثباتی و تورم سرسام آور دهه نود را یادآوری می کند.

خاورمیانه جایی است که زمامداران و مردم آن بیش از هر جایی در بند تقدیس گذشته و برساختن روایت های اسطوره ای از تاریخ هستند. تاریخ زدگی در این مقیاس مستعد آن است که حاکمان را اسیر عظمت طلبی و دریافت های غیرتاریخی از گذشته کند و درست به تکرار همان اشتباهاتی وادارد که پیشنیان در قله قدرت مرتکب آن شده بودند.

ظاهرا اردوغان مصمم است فرصت های ناب و غالبا تکرارناپذیر فراروی اقتصاد ترکیه را نادیده بگیرد و پا جای پای اسلاف خود در رهبری ترکان جوان بگذارد.

کاش این‌گونه نبود!

صلاح الدین خدیو

نویسنده خبر

کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل کردی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ترکیه رجب طیب اردوغان عثمانی امپراتوری عثمانی آینده ترکیه سیاست خارجی ترکیه عثمانی گری لیر ترکیه سقوط لیر ترکیه اقتصاد ترکیه


( ۴۲ )

نظر شما :

ناشناس ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۸
الان پانترکها میان کامنت میذاری مقاله ترک ستیزانه است و ....دیگه نمیگن گلستان و خراسان شمالی و مازندران و قزوین و گیلان و کردستان عراق و بخاطر ترک و ترکمن مهاجر به اینجاها تو جهان ترک بردن و مردم بومی این مناطق و از کرد و فارس و مازنی و گیل و تالش و نادیده گرفتن لابد برای پیشبرد این نقشه هم چند میلیون نفر دیگه رو هم میخوان به کشتن بدن ترکها دوست دارن هر نقشه ای منتشر کنن هر اقدامی علیه سایر اقوام انجام بدن حتی در حد یک مقاله هم ازشون انتقاد نشه تو سایتهای ترکی سراسر توهین و جعل تاریخ علیه همین اقوامه. با این نقشه نژادپرستانه تکلیف مردم بومی این مناطق چی میشه با فاشیسم ترکی ؟ از دولت میخوام ترکها رو از استانهای ادعایی خارج کنن جهان ترکشون و برن تو همون آذرباییجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان تشکیل بدن دست از سر بقیه بردارن هیچکس دیگه حوصله نژادپرستی ترکها رو نداره
اقدام عملی لطفا ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۵۲
اگر اسرائیل این نقشه نژادپرستانه رو منتشر میکرد تا الان از وزارت خارجه تا شواریعالی امنیت ملی و رئیس جمهور و ...واکنش شدید به این نقشه نشون میدادن اما به لطف لابی ترک واکنشی نمیبینیم در حالیکه جنایات ترکها علیه مسلمانان از کردها و علویان و گیلانیها و لرها و فارسها تا مسیحیانِ ، آشوریها و ارامنه و یونانیها بیشتر از جنایات اسرائیل بوده منتظر اقدام عملی در مورد این نقشه و خوابهای شوم آذرباییجان و ترکیه هستیم
اشکان ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۵
اردوغان و محمد باغچه لی لکه ننگ تاریخ ترکها بودند و در انتخابات پیش رو به حاشیه خواهند رفت
ایرانی ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۱
از سایر کشورها که بگذریم، جالبه شهرهای مشهد و شیراز و رشت و... وارد جهان به اصطلاح ترک شدن! بابا همون آذربایجان غربی هم نصفش کردنشینه و اگه کردهای اون منطقه شیعه بودن احتمالا تا حالا یک استان جدا داشتن. اردوغان و رفقای پانترکش با بالا رفتن سن دچار اضمحلال ذهنی هم شدن.
فدوی ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۸:۰۱
من ترکیه را به فردی تشبیه می کنم که مدتیست اندکی اوضاعش بهتر شده . درآمدش افزایش یافته . ارتقای شغلی یافته . پولی پیدا کرده تا خانه ی کهنه اش را نو و نوار کند . مدتیست که لباسهای شیکتر می پوشد . عطری می زند . دستمال گردنی و ... این فرد در کنار اوضاع تا حدی به سامانش ، از درون دچار مشکلاتی شده . بیش از حد علاقمند شده که دیده شود . مورد احترام واقع شود . به فکر تحقق رویاهای پدریش افتاده . فردی که تا دیروز کامیون کامیون آشغال را در مقابل منزلش تحمل می کرد ، تازگیها حتی پوست تخمه ای را بهانه می کند تا با همسایه اش دعوا راه بیاندازد . تا دیروز حتی همسایه هایش هم نمی شناختنش و امروز در ریز و درشت کنفرانس ، محفل ، میتینگ و دورهمی باربط و بی ربط خود را جا می کند . تا دیروز از سر بی تفاوتی حتی درب منزلش را هم گاهی اوقات نمی بست و امروز همسایه هایش از صدای سگهای نژاد فلانش آسایش ندارند . تا دیروز خواهر و برادرش هم نامعلوم بود امروز شجره نامه ی چند متری رو می کند . ولی ... ولی هنوز هم تنهاست . نگران است . آرامش ندارد . محترم نیست . ... هر چقدر طول شجره نامه را افزایش می دهد ، همان اندازه بی کسیش را فریاد می زند . در این لباس نو ، خانه ی نو و محله ی نو احساس غربت می کند . الان نمایی رو به باغی زیبا ، میدانی جذاب ، آبنمایی تماشایی دارد اما حس قرابتی با آنها ندارد . دنبال اصلش می گردد در جایی دیگر و محفلی متفاوتتر . می داند که نه خود به آنها می رسد و نه آنها به او . ناامیدانه فقط طول شجره نامه خود ساخته اش را افرایش می دهد . ....
امیر ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۹:۱۳
((خاورمیانه جایی است که زمامداران و مردم آن بیش از هر جایی در بند تقدیس گذشته و برساختن روایت های اسطوره ای از تاریخ هستند. تاریخ زدگی در این مقیاس مستعد آن است که حاکمان را اسیر عظمت طلبی و دریافت های غیرتاریخی از گذشته کند و درست به تکرار همان اشتباهاتی وادارد که پیشنیان در قله قدرت مرتکب آن شده بودند.)) تمام مقاله چکیده این نوشته است الحق که بهترین مقاله بود که خواندم ، تمام جزییات و عصر تاریخی حکومت ترکان جوان را تشبیه به امروز ترکیه و فرار به جلو اردوغان و بالقوه لی کرده است
باسلام ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۹:۱۹
یکی از کارشناسان ترک می کفت : " دشمنی بین دولت هاست نه ملت ها" ولی برای من بسیار جالب است هر روز حداقل یک مقاله علیه ترک ها در این سابت وجود دارد و بیشتر نظرات برای من جالب است که بر علیه ملت ترک است تا دول ترک. الیته انتظاری هم نیست چرا وقتی سایت هایی که فقط برای افراد عادی مثل حقیر می باشد به نفرت پراکنی می پردازدطبیعی است این افراد که ییشتر با احساسات تحلیل می کنند موجب ایجاد نفرد از ملتها خواهد شد و نتیجه ای چز تلاش برای تسویه نژادی نخواهد داشت .من متاسفم برای ملت خودم ایران که فقط سینه خود را پر می کنند ار نفرت اعراب و ترکها. نفرت قبل آسیب به طرف مورد نفرت به خود جامعه و افرادش لطمه می زند.
علی ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۹:۴۵
آقای نویسنده کسانی که تابلو بدست در مقابل دوربینهای دنیا پزو افتخار گستردگی نقشه فرهنگی یک ملت را می دهند مقامات عالی یک کشور بزرگ به اسم تورکیه هستندوکار مخفیانه و تروریستی نمی کنند. آنهایی که در مترو شهر ارواح ایروان وسوراخ موشهای کوههای قندیل نقشه های خیالی ارمنستان و کردستان بزرگ را دردیوارها ومخفیانه به دور از وجود حتی یک انسان نصب می کنند باید بترسند که حقیقتاٌ هم می ترسند. آقای فدوی مادر تورکی مثلی داریم که می فرماید(پیادانین پشه سی همشه آتلیا گولمخدیر) کسی که پیاده است مدام در حال خندیدن به کسی است که سوار براسبی است.
خسرو ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۲۰:۰۲
اولا در کجای این نقشه قسمتی از ایران وجود دارد ؟ این نقشه جهان ترک تشکیل یافته از کشورهای شورای ترک است حتی جمهوری های ترک خودمختار روسیه در آن جای ندارد ثانیا پایین آمدن ارزش لیره ترکیه ،بسیار کمتر از افول ارزش پول کشورهای هم ترازش هست و با این چیزها - هیچ کشوری از هم نمی پاشد و مثال بارز آن کشور خودمان است ولی با انجام انتخابات جدید و پایان یافتن دوران اردوغان ، حساسیت ها نسبت به ترکیه کاهش خواهد یافت و معجزه دمکراسی سختی ها را کاهش خواهد داد به نظر من ریشه تنفر خدیو یا ذوالقدرپور یا ... از اردوغان و ترکیه - مقابله شدید ترکیه با تجزیه طلبی کردی است فقط از یاد برده اند که ایران هم مخالف تجزیه طلبی کردی است و از قضا خیلی عالی آنرا سرکوب میکند ولی در جاهایی که لازم بداند از آن بعنوان اهرم تضعیف رقبا ( عراق صدام و ترکیه ) استفاده میکند
عبدالرضا ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۲۲:۰۵
ترکها در ایران غیر از اردبیل زنجان ازربایجان شرقی و غربی در قزوین همدان گیلان اراک کردستان تهران البرز فارس خراسان مازندران و غیره ساکن هستند هر کسی خوشش نمی اید می تواند به جای دیگری برود
آبتین ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۲۲:۳۷
متاسفانه بخشی از جامعه ترک، نژادپرستی را مشروع جلوه داده و آن را به حد مشمئز کننده ای رسانده اند. حتی هیتلر و موسیلینی هم چنین کارهای شرم آوری نمیکردند. میلیونها نفر از سایر ملتها و اقوام را نادیده میگیرند و ادعای تمدن هم دارند. اینها از دنیای ترک صحبت می‌کنند درحالی که 25 میلیون کرد هموطنشان را اصلا در این نقشه به حساب نیاورده اند، آنها را از اساسی ترین حقوق شان حتی صحبت کردن به زبان مادری محروم کرده اند، بزرگترین زندان روزنامه نگاران دنیا هستند و بیشتر این روزنانه نگاران از اقلیتها تشکیل شده اند و حتی در واکسیناسیون هم تبعیض قایل شده اند. اردوغان تا زمانی که نتوانسته است مثل یک انسان با سایرین فارغ از زبان شان برخورد کند حق ندارد کوچکترین اظهار نظری راجع به دنیا داشته باشد.
فرزاد ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۱:۳۳
بدون شک آن چیزی که باعث طمع ترکیه به قسمتی از خاک ما شده واخیرا هم آن را تا خلیج فارس وبه قول خودشان خلیج ک.نگر وبصره گسترش دادن؛زبان غیر ایرانی و مهاجم ترکیست ویرای از بین بردن زمینه ی طمع دشمن؛ باید بدون ملاحظه و رودربایستی این زبان با زبان بومی آذربایجان یعنی تاتی و تالشی و یا فارسی جایگزین شود.مردم آذربایجان باید به هویت گذشته خودشان آشنا و به آن برگردن.وگرنه اولین قربانی فتنه ها و توطئه های ترکیه اونها خواهند بود.مردم آذربایجان فرزندان کسانی چون قطران تبریزی وبابک خرمدین هستن ونه چنگیز و هلاکو و تیمور
فرزاد ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۱:۵۹
نام ترک به عنوان قومی بدوی نخستین بار در قرن ششم میلادی دیده میشود.درهمان قرن ترکان دولتی بدوی تاسیس کردند که از مغولستان وسر حد شمالی چین امتداد داشته است.ترکان از تیره وتبار مغولان می باشند.(علامه دهخدا)
فرزاد ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۲:۰۴
گر نبودی آفت ترکان به گیتی در پدید//بستدی گیتی همه چون خسروان باستان(قطران تبریزی)
جامی به ایرانی ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۳:۵۷
در شاهین دژ و تکاب،کردهای شیعه و اهل حق هم وجود دارند.
به فدوی ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۵
به گفته مورخان ترکیه ترکها از مغولستان و آسیای میانه به آذرباییجان ایران و ترکیه مهاجرت کردن این و تو کتابهای درسی دوره دبیرستانشون هم نوشتن در طول تاریخ با همسایه هاشون جنگ و دعوا راه مینداختن نمونه اش حمله صفویان به گیلان و دشمنیشون با کردستان که دو همسایه شون بودن و در نهایت تجزیه گیلان و کردستان البته علاوه بر این دو جا به بقیه هم حمله کردن اما به خاک گیلان و کردستان ، امروز هم بعد ازچند قرن طمع دارن و در نقشه جهان ترک آوردنشون اینم دیگه بدشانسی گیلانیها و کردهاست که به لحاظ ژنتیکی هم از یک تبارن اما ترکها از آسیای میانه و مغولستان آمدند و در همسایگیشون ساکن شدن
به عبدالرضا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸
بله مهاجم زادگان ترک در استانهایی که نوشتی هستند اما اولا بومی نیستن ثانیا در اقلیتن در سایر استانها ، بجز ۴ استان شمال غرب کشور و درست نوشتی کسی خوشش نمیاد بنابراین مهاجم و مهاجرزادگان ترک باید برن جناب باسلام خوبه کارها و اقدامات همزبانان ترکت و تو استانهای دیگه ببینی بعد بگی متاسفانه ترکها هم مثل حکومتهاشون هستن تا وقتی دیگر ستیزید از ترک ستیزی نگید اینهمه آدم نمیتونن تو کردستان و گلستان و گیلان و مازندران و خراسان نابود بشن بخاطر نقشه های فاشیستی حکام ترک و همراهی مهاجم و مهاجرزادگان ترک
به آبتین ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۴
بخشی از جامعه ترک نه متاسفانه ترکها اکثرا پان و نژادپرستن و مثل عبدالرضا خودشون و بومی هر استانی که رفتن و مردم بومی و غیربومی میدونن روحیات صهیونیستی دارن و واقعا احادیث آتشی که از آذرباییجان برمیخیزد برازنده شونه
ایران دوست ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۵
جناب عبدالرضا کسی ناراحت نیست. این شمایید که همه جا ناراحتید و با همه مشکل دارید. بله در همه شهرهای ایران هم جمعیتی از فارس و کرد و لر و... پیدا میشوند. ولی کسی مثل شما آنجا را ارث پدری اش نمی‌داند و نفرت پراکنی نمی‌کند. بعضی از دوستان پانترک هم مثل اینکه در دیدن نقشه مشکل دارند و قسمتهای شامل ایران را نمیبینند.
سالار ۰۵ آذر ۱۴۰۰ | ۲۲:۴۰
دوستانی که ترکها رو مهاجم خطاب می کنند متاسفانه سطح سواد تاریخی انها در حد صفر هست ترکها طبق اسناد تاریخی اولین متمدنان تاریخ و در اطراف خزر سکنی داشتند از چین تا مجارستان سرزمینهای تاریخی ترکهاست که جمعیتشون حداقل ۳۰۰ میلیون هست اقایان فارس جمع جبری جمعیتشون با همنژادهای افغانی و سایر نژادهای کرد شاید به ۳۰ میلیون هم نرسه حالا چطور ۳۰۰ میلیون شدند مهاجر ۳۰ میلیون شدند صاحبخونه ! ایران هزاران هزارسال وطن تورکها بوده و شاید تاریخ مصرف لقمه مسمومی که انگلیس براتون گرفته تمام شده و بهتر است با واقعیت های تاریخی و اجتماعی ایران و تورکها کنار بیایید که مطمین راه درست و به نفع شماست .
در جواب سالار ۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۲۶
در تاریخ از ترکها یهودی خزر به عنوان قوم وحشی یاد شده که نوادگان امروز آنها یهودیان اشکنازی های اسراییلی در تل آویو هستند و همچنین روسیه و اروپای شرقی ،قبل از استقرار ترکها در چین اقوام سکاها و سایر قوم ایرانی بوده‌اند که تاریخ آن روشن است کل اقوام ترک نژاد اصل نه ترک زبان ۱۰۰ میلیون بیشتر نیست اکثرا هم مهاجر دشت قبچاق و کوه آلتای بودند در قزاقستان و...بودند ،مهاجران ۱۲ میلیونی ترک زبان شده چه به ادعای ۳۰۰ میلیونی افکار پوسیده پان تورانیسم یهودی مینوس وامبر مجارستانی که با حمایت انگلیس قصد محاصره شوروی و تجزیه دست به تحریف و جعل تاریخ برای ترکها کردند و پی آن را آتاترک و ابوالفضل ایلچی گرفتند
به جواب دهنده به سالار ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۷:۴۲
الان برمیگرده میگه سکاها هم تورک بودن انقدر بیسواده که نمیدونه خزرها در شمال شرق دریا بودن نه جنوبش و به حدی وحشی بودن که در احادیث آمده از ازدواج باهاشون پرهیز کنید اتفاقا قومی بیگانه که وارد این سرزمین شدن با کمک انگلیسیها وارد شدن و حالا جالبه کردها رو که جمعیتشون به تنهایی ۴۰ میلیونه سرجمع با بقیه اقوام غیرترک ۳۰ میلیون حساب میکنه خود مهاجرش و ۴۰ میلیون !
خسرو ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | ۲۰:۲۷
در کتابهای تاریخی ملل مختلف ، اقوام و ملل دیگر وحشی معرفی شده اند مثل کتابها و فیلمهای یونانی و غربی در مورد هخامنشیها و ساسانیها و...و توحش در مورد انسانها معیار و تعریف مشخصی ندارد که ملتی وحشی و دیگری متمدن شناخته شود برخی احادیث که در مورد خزرها فرمودید در مورد کردها هم هست و شاید دیگران
آنتی ریسیست ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۰:۱۶
ما همچنان منتظر این سایت هستیم که کمی به مساله گسترش نژادپرستی توسط پان فارس ها و روشنفکران طی این صد سال اخیر نیز پرداخته شود. همچنین عرب ستیزی فزاینده که در هیچ کجای خاورمیانه و جهان هم دیده نمیشود.