گزارش دیپلماسی ایرانی از نشست تخصصی بین المللی «اوروتان» با موضوع کریدورها و ارتباطات در ارمنستان

ضرورت تقویت همگرایی ایران، روسیه و ارمنستان در برابر مطامع ترکیه، آذربایجان و اسرائیل

۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۰ کد : ۲۰۱۶۳۲۶ آسیا و آفریقا وبینار دیپلماسی ایرانی
مکان برگزاری همایش نمادین است، زیرا کشورهای ذینفع و متحد ما و همچنین کارکنان مؤسس سازمان علمی و آموزشی غیردولتی «پروژه ارمنی»، یکی از برگزارکنندگان این مجمع، به اهمیت ژئوپلیتیک سیونیک به عنوان یک مرکز بین فرهنگی و نقطه تضاد منافع منطقه ای پی برده اند. 
ضرورت تقویت همگرایی ایران، روسیه و ارمنستان در برابر مطامع ترکیه، آذربایجان و اسرائیل

دیپلماسی ایرانی: در 18 آذر ماه، مجمع تخصصی بین المللی «اوروتان» با موضوع کریدورها و ارتباطات در شهر گوریس ارمنستان شروع شد. کارشناسانی از روسیه، ایران و هند در این همایش شرکت دارند.

مکان برگزاری همایش نمادین است، زیرا کشورهای ذینفع و متحد ما و همچنین کارکنان مؤسس سازمان علمی و آموزشی غیردولتی «پروژه ارمنی»، یکی از برگزارکنندگان این مجمع، به اهمیت ژئوپلیتیک سیونیک به عنوان یک مرکز بین فرهنگی و نقطه تضاد منافع منطقه ای پی برده اند. 

هیات ایرانی در کنفرانس وروتان در گوریس ارمنستان در مورد ضرورت تکمیل کریدور شمال جنوب، مطامع ترکیه، باکو و اسرائیل و راه های تقویت همگرایی ایران و روسیه و ارمنستان سخنرانی کردند. آقایان دکتر احسان موحدیان، شعیب بهمن و فرشاد عادل در کنار متخصصان روسیه و ارمنستان سخنرانان روز اول این نشست بودند. نشست روز دوم با موضوع امنیت اطلاعات ادامه دارد.

دکتر شعیب بهمن کارشناس مستقل ایران طی سخنانی به واقعیت های جدید ژئوپلیتیکی در منطقه ما پس از جنگ 44 روزه پرداخت. وی با تاکید بر نقش کریدور زنگزور گفت: «جنگ 44 روزه نه تنها برای ارمنستان و آرتساخ، بلکه برای ایران نیز پیامدهای جدی داشت. برای پاسخگویی به چالش های جدید، ایجاد همکاری های چندجانبه در منطقه ضروری است. کریدور زنگزور مفهومی است که عمدتاً توسط باکو و ترکیه پس از پایان جنگ 2020 آرتساخ ترویج شده است. اما این کریدور از نظر تاریخی و جغرافیایی یک مفهوم نادرست است. دستور کار کریدور زنگزور که توسط باکو و آنکارا ترویج می شود، خطرات زیادی را به همراه دارد. اول اینکه این کریدور می تواند حضور و نفوذ ناتو را در منطقه به ویژه در قفقاز و دریای کاسپین افزایش دهد. جالب اینجاست که مفهوم این کریدور توسط نماینده سابق بریتانیا در ناتو مطرح شده است. با این حال ایران و روسیه هزینه زیادی برای حضور ناتو در منطقه خواهند پرداخت. این کریدور در درجه اول پلی است بین کشورهای جهان پان ترک. این البته محدود به قفقاز جنوبی نخواهد بود، بلکه به قفقاز شمالی، آسیای مرکزی و حتی استان سین کیانگ چین گسترش خواهد یافت.»

وی در ادامه افزود: «همانطور که می بینیم، نه تنها رهبر ایران نسبت به کریدور زنگزور واکنش منفی نشان می دهد، بلکه جامعه کارشناسی نیز به این موضوع اشاره می کنند که این یک تهدید هستی شناختی برای تعدادی از کشورهای منطقه است.»

در گردهمایی تخصصی بین المللی «اوروتا» استاد روبن ملکونیان، ترک شناس نیز به ایراد سخنرانی تلفنی پرداخت. روبن ملکونیان با اشاره به موضوع راهروها و به طور خاص در مورد «کریدور زنگزور» گفت: «آذربایجان شوروی، که ظاهراً دولتی حامل ایدئولوژی کمونیستی بود، با شعارهای ترکی هدایت می شد. و رهبران آذربایجان شوروی با شور و شوق عجیبی سعی کردند از طریق مغری جاده ای را از طریق خاک ارمنستان شوروی بسازند که آذربایجان را به نخجوان یعنی نمونه اولیه راهروی مورد بحث امروزی متصل کند. حیدر علی اف به عنوان رئیس جمهوری باکو و از همه مهمتر به عنوان معاون نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی، یعنی نه رئیس جمهوری باکو، بلکه یکی از مقامات عالی رتبه اتحادیه سراسری در این سیاست به هر نحو ممکن دست داشت. مسیری به منظور ایجاد جاده ای از طریق مغری در امتداد مرز چند صد ساله ارمنستان و ایران که باید بین باکو و نخجوان اشغالی ارتباط برقرار کند. و در مقابل این سیاست، رهبران کمونیست ارمنستان شوروی گام های بسیار مفصل و می توان گفت موفقیت آمیزی برداشتند. و در تمام دوران اتحاد جماهیر شوروی، باکو هرگز نتوانست به آن راه برسد. هیچ فشار و هیچ علاقه ای نمی توانست رهبران ارمنستان شوروی را مجبور به انجام این اقدام کند...»

وی در ادامه افزود: «سخنان نه چندان سهل انگارانه اخیر اردوغان که حاوی پیام بسیار مهمی است را نباید فراموش کرد. پس از جنگ 2020، کریدور مهمتر از آرتساخ است که ظاهراً باید طبق آن بیانیه ننگین 9 نوامبر فراهم شود. بنابراین، می بینیم که حتی در ارمنستان شوروی، رهبران ارمنی دست به هر کاری زدند تا این راه باز نشود. و امروز، علیرغم اینکه ارمنستان یک کشور مستقل است، مقامات رسمی جمهوری ارمنستان یک سیاست ترکیه گرا و طرفدار آذربایجان را در پیش می گیرند و اساساً منافع دولتی را هدایت نمی کنند و حاکمیت جمهوری ارمنستان را قربانی می کنند.»

عادل فرشاد، کارشناس مستقل ایرانی نیز در سخنرانی خود در گردهمایی اوروتان، به اهمیت قفقاز و به ویژه ارمنستان به عنوان پیوند حمل و نقل و فرهنگی – تمدنی اشاره کرد. وی گفت: «ما باید قفقاز را از نظر اقتصادی و فرهنگی یک منطقه جغرافیایی واحد بدانیم که منطقه قفقاز را به منطقه دریای سیاه متصل می کند. امروزه که کریدورهای حمل و نقل اهمیت فزاینده ای پیدا کرده اند، باید قفقاز را به عنوان منطقه ای با فرصت ها و چالش ها‌ی بسیار در نظر بگیریم. علت چالش ها در قفقاز، سیاست مخرب ترکیه است که به صدور پان ترکیسم به جمهوری باکو منجر می شود که مشخصه آن این است که پان ترکیست ها می خواهند ایدئولوژی های خود را در جنوب روسیه و شمال ایران گسترش دهند. تمام این تلاش‌های پان ترکیست‌ها ناشی از عقاید تنگ نظر خودخواهانه است که قفقاز جنوبی فقط باید آناتولی را به آسیای مرکزی متصل کند و نه حلقه اتصال شمال و جنوب، شرق و غرب. در چارچوب این گام‌های پان ترکیست‌ها، ارمنستان به‌عنوان یک تهدید و مانع بر سر راه رویای پان ترکیسم تلقی می‌شد و به همین دلیل ارمنستان متحمل خساراتی شد، اما امروز ارمنستان باید اهمیت سابق خود را به‌عنوان حلقه وصل بازگرداند.»

وی سپس گفت: «ارمنستان، روسیه و ایران باید همکاری های خود را گسترش دهند، چین نیز باید به آن بپیوندد و این همکاری نباید تنها به سیاست محدود شود، بلکه باید در اقتصاد، فناوری های دیجیتال و فرهنگ نیز فعالیت کند. در این زمینه، ارمنستان می تواند به عنوان یک بازیگر مستقل اهمیت خود را داشته باشد. این از سوی باکو به عنوان یک تهدید تلقی می شود و آخرین رویدادهای سپتامبر تجسم آن بود. باکو با این اقدامات تلاش می کند اهمیت ارمنستان را بی اثر کند.»

فرشاد تاکید کرد، ایران ارمنستان را دروازه ورود به بازار چند میلیونی اوراسیا می داند. ارمنستان همچنین می تواند به عنوان ترانزیت برای برندسازی مجدد محصولات ایرانی عمل کند، زیرا ارمنستان به بازارهای اوراسیا و اروپا نزدیک است. ایجاد بنگاه های اقتصادی ایرانی در منطقه سیونیک نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر امنیت منطقه نیز می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ایجاد سرمایه گذاری مشترک در قلمرو سیونیک به نفع سه کشور است. این امر به ارمنستان اجازه می دهد تا نقش تاریخی خود را به عنوان یک حلقه اتصال هم از نظر فرهنگی و هم از نظر تمدن تقویت کند.

احسان موحدیان، کارشناس مستقل جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره مفصلی به نیروهای تروریستی مستقر شده توسط ترکیه و آذربایجان در نقاط مختلف و خطر آنها داشت. وی گفت که هدف از این کار، تنگ کردن حلقه دور ایران، روسیه و چین و بی ثبات کردن این کشورهاست.

موحدیان گفت: «ترکیه و باکو در تلاشند تا جایگزینی برای جاده شمال به جنوب که توسط ایران، روسیه، هند و چین راه اندازی شده است، ایجاد کنند. اگر این دو کشور به عاملی در غرب آسیا و اروپا تبدیل شوند، صلح بین المللی به خطر می افتد. هر دو کشور دارای مشخصات قومیتی ناهمگون هستند. به عنوان مثال، رژیم علی اف مکررا لزگین ها و تالشی ها را سرکوب می کند. با قومیت کردها در ترکیه مشکلاتی وجود دارد. این واقعیت باعث می شود این کشورها از نظر سیاسی ثبات کمتری داشته باشند. ترکیه نیز با همه همسایگان خود مشکل دارد. ترکیه از نظر همکاری بین المللی شریک قابل اعتمادی نیست. این دو کشور (آذربایجان و ترکیه) با همکاری آمریکا در سه ماه اخیر تلاش کردند تا اوضاع ایران را بی‌ثبات کنند، اما موفق نشدند. این مورد نشان می دهد که ایران با وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی نسبت به ترکیه و باکو در وضعیت باثبات و مطلوب تری قرار دارد.»

وی در ادامه تاکید کرد، کریدور مواصلاتی شرق به غرب به عنوان وسیله‌ای برای انتقال تروریست های وهابی از ترکیه و باکو به آسیای مرکزی، چین و روسیه خواهد بود. ترکیه با حمایت آمریکا قبلا از این نیروهای تروریستی برای نابودی عراق، سوریه و لیبی استفاده کرده است. و هزاران تروریست از این دست برای شکست جمهوری ارمنستان به باکو رفتند. فراموش نکنیم که در اعتراضات ۲۰۲۲ قزاقستان، ترکیه به عنوان سهامدار اصلی فرودگاه بین المللی آلما آتا ۱۰۰ تروریست را به آلما آتا منتقل کرد. این کشور در افغانستان نیز همین سیاست را دنبال می کند. ترکیه با حمایت از نیروهای جدایی طلب در این یا آن کشور سعی در بی ثبات کردن اوضاع در آن کشورها دارد. به عنوان مثال، چنین سیاستی در چارچوب حمایت از اویغورهای ساکن در شمال چین و همچنین ساکنان مناطق تاتار یا ترک نشین روسیه اجرا شده است. همین تروریست ها برای انجام یک حمله تروریستی از فرودگاهی به نام حیدر علی اف به شیراز منتقل شدند. هدف از این کار افزایش نفوذ ترکیه و اسرائیل در آسیای مرکزی و فشار بر روسیه و چین است.

کلید واژه ها: ایران و ارمنستان ایران و آذربایجان ایران و ارمنستان و آذربایجان دالان زنگه زور ایران و ترکیه ایران و ترکیه و ارمنستان ایران و ترکیه و آذربایجان ایران و آذربایجان و ارمنستان ایران و آذربایجان و اسرائیل نشست تخصصی اوروتان


( ۱۹ )

نظر شما :

علی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۹
روابط روسیه با ترکیه و آذربایجان بیشتر از ایران و ارمنستان است. روابط ارمنستان با ایران به خاطر امتیاز دهی فراوان تهران فعلا خوبه اما بعد از اینکه روابطش رو با اذربایجان و ترکیه از سر گرفت به ایران خیانت خواهد کرد .چون ایران دوستی در منطقه نداره .
علی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۷
کارشناسانی که حرفهای همدیگر را تایید می کنند وبرای هم کف می زنند ولی انگار در دنیای دیگری زندگی می کنند وارمنستان واقعی وارمنستانی که از آن حرف می زنند باهم تفاوت از زمین تا آسمان دارند،گویی در رویاهای شوونیستی خود ودرخواب باهم اختلاط می کنند. فاشیست هایی که حتی ازبکار بردن نام مقدس آذربایجان می ترسند. دوستان ، ارمنستان نه دروازه اروپا ونه دروازه ی هیچ جایی نیست . کشور تحمیل شده به منطقه که هزاران سال است سرزمین تورکهای آذربایجانی ، آنادولو، قزاقی ، قرقیزی ، تورکمنی و.....بوده است چگونه می تواند دروازه جایی باشد در حالی که خود محصور درمیان کشورهایی است که فقط از راه ایران ارتزاق می کند. هیچ نقطه از نوشته برمبنای واقعیات موجود وتاریخی نگاشته نشده است ویک نوع خاص از دشمنی با تورکها ارائه شده است .بهترین را ه موجود برای کشورایران ، عضو شدن درسازمان کشورهای تورک (با توجه به جمعیت میلیونی تورکها درایران) وبهره مندی از مزایای آن است. کشوری مثل چین که به تازگی با عربستان هم توافقات مهمی داشته است ومردم سرزمین خودرا به خاک وخون می کشد (وروسیه) نمی تواند دوست ایران باشد.
ناشناس ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۴۸
ساعت انتشار مقاله ۱۶:۲۰ ... پاسخ پانترک علی ۱۶:۲۹ ... هر دفعه هم چرندیات جدید اضافه می کنه .‌ و دیده حرصش نخوابیده ۱۷:۱۷ هم باز خزعبلات ارسال کرده . کمین کرده که اسم ترکیه و آذربایحان بیاد و ... علی ، مارال ، خسرو ، آتیلا و ... هر اسم دیگه ای که مدام برای خودت انتخاب می کنی . هر کی هستی ، بدون عددی نیستی . جزوه های عثمانی رو از بر می کنی و اینجا هر سری تکه هاییش رو می گذاری . سایرین برای اینکه بفهمید این فردی که الان علی است و نیم ساعت دیگه فرد دیگر چقدر متوهم است ، در اینترنت سرچ کنید ؛ قدیمی ترین کشورهای جهان .‌
ابراهیم قدیمی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۶
تقویت مناسبات ایرا ن ،ارمنستان وروسیه در جهت منافع هرسه کشور است۔مانند تقویت ومنافع هر سه کشور دیگری باهم۔در جهت قدرت نمائی در مقابل دیگری نیست۔ضرورت همکاری است۔۔اینکه ار منستان وکردستان وایران وترکیه واذربایجان و عراق وسوریه و ۔۔۔ از چه تاریخی در متطقه حضور یافته اند را تاریخ نوشته وثبت کرده است۔نیاز به چانه زنی ودفاع ندارد۔پرونده های وزارت امور خارجه ایران مماو از اطلاعات در این زمینه است۔ ریسمان ارتباط روابط ایران با روسیه همواره موش انگلیسی دارد۔
خسرو ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۶
واقعا موحدیان و شعیب و فرشاد کارشناس مستقل ازایران هستند؟ نشست تخصصی ؟؟؟ در گوریس؟؟ از روسیه و هند و ایران و ارمنستان ؟؟؟ پروژه ارمنی؟؟ جمهوری باکو و جمهوری ارمنستان !!!! این نشست مردم بینوای ارمنستان را هدف قرار داده است تا با ادامه دشمنی با همسایگان نزدیکش برای همیشه در بایکوت مانده و با فقر سر کنند روسیه طرف خود را انتخاب ( منافع ملی روسیه ) کرده است و ارمنستان به دنبال فراهم کردن کارت بازی برای مذاکرات با آذربایجان است فقط متاسفانه عده ای متظاهر می‌کوشند( نفرات با پاسپورت ایرانی در مجمع فوق) از جیب منافع ملی ایران به ارمنستان سوبسید بدهند زنگه زور یا سیونیک تا سال ۱۹۸۸ جمعیت سیصد هزار نفری از مسلمانان شیعه آذربایجانی داشت که دولت فاشیست ارمنستان آنان را از وطنشان راند که ۸۰درصد جمعیت زنگه زور بودند سیاه نشدیم
کیان ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۲۰:۲۶
آقای علی متوهم شمایید. خودت رو به یک متخصص مغز و اعصاب نشون بده اتحادیه کشورهای ترک همانند اتحادیه عرب یک سازمان عقیم و بی خاصیت است
عبدالرضا ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۸
در چنین مقالاتی بایستی نام دقیق ممالک و نواحی قید گردد مثل جمهوری ازربایجان و قره باغ
نام ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۵
ترک های ایران بیدار شوید شعیب بهمن و موحدیان از دشت لوط و کویر آماده براتون نقشه می کشند هنوز حق تدریس زبان مادری را ندارید اینها آمده اند در قلب آذربایجان برای ما تعیین و تکلیف کنند و متحدین جدید علیه ما آغاز کنند
ناشناس ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۲۵
عصبانیت پان ترکها نشان می دهد که این کارشناسان کارشان درست است.
محمد ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۴
افکار ضد ترکی چنین کارشناسان باعث شده ما در دیپلماسی منطقه ای بازنده باشیم
کوروش داریوش راده ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۹:۲۱
این نشست برای موحدیان خوبه و برای ارتقا به دانشیاری به درد می خوره. نوعی ارتباط صنعت با دانشگاه است در حوزه علوم انسانی.
ناشناس اشنا ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۰۱:۱۸
باور فرمایید بنده بعد از مطالعه مقالات افرادی مثل موحدیان،شعیب بهمن،اسلام ذوالقدر ،....‌‌دریافتم که در دانشگاههای ایران رشته‌ای به نام ترکستیزی هم دایر است،چون این آقایون هیچ سواد تاریخی ،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی، اسلامی....ندارند و تنها هنر و سوداشان در ترکستیزی ( ترکوفوبیا،تنفر قومی) شکوفا شده و هیچ پایه علمی دیگری ندارند و نتنها از مسایل جهانی بلکه از خیلی مسایل صریح و آشکار جامعه ایرانی هم بیخبرند، چنانکه دشمنی با ترکان باعث گردیده منافع کشور ایران را هم نادیده بگیرند حتی روابط اقتصادی با ارمنستان ۲ میلیونی که به اتکای اعانه های بنگاه‌های خیریه سرپا ایستاده را بر سازمان کشورهای ترک که حداقل ۲۰۰ برابر ارمنستان از هر نظر هستند را ترجیح داده که آشکارا در یک تریبون( دیپلوماسی ایرانی) شعار جنگ و رجز خوانی سر میدهند وتاسف بیشتر آنجاست که به چنین افرادی اجازه فعالیت و نشر اراجیف بر علیه همسایگان داده میشود. آیا عواقب این دشمنی آشکار پیش بینی میشود، آیا افراد با سواد با اعتدال روحی روانی سالم سراغ ندارید که میدان را به چنین افراد با روحیات مریض سپردهاید. آیا باور ندارید که لااقل ترکان داخل ایران مخالف اشغال قره باغ توسط ارامنه هستند؟ و مایل نیستند کشور اسلامی ایران در کنار ارامنه وبر علیه مسلمین باشد. یعنی تفهیم این موضوع خیلی سخت است؟
آنایوردن ... آلتای و اورخون ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۵۸
پانترکیستی به نام علی که به هذیان گویی در این سایت می‌پردازد حتی نمی‌داند که آناتولی واژه‌ی یونانی است به معنای شرق (دقیقا مثل خراسان در فارسی) اقلیمی که به نام ترکیه (در انگلیسی Turkey یعنی بوقلمون و نماد ترسویی است) می‌شناسیم تا پیش از مهاجرت قبایل آلتایی از مغولستان، دو سومش یونانی‌نشین و یک سوم(شرقش) ارمنی‌نشین بود. این نام یادگار آن زمان است و ربطی به ترکی ندارد. بعد می‌گوید «فاشیست هایی که حتی ازبکار بردن نام مقدس آذربایجان می ترسند»!!! نام آذربایجان مقدس است؟ در اسلام نام الله و نام پیامبران مقدس است نه نام یک منطقه. چرا نام ارمنستان مقدس نباشد؟ چرا نام ایران و روسیه مقدس نباشد؟ پس اینجا فاشیست و شووینیست کیست؟ توصیه عضویت ایران در کشورهای ترکی هم نه یک جوک بلکه یک توهین به مردم شریف ایران است.
حسن ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۶:۵۶
در پاسخ به : آنایوردن ... آلتای و اورخون اولا" چون بوقلمون اولین بار از آفریقا به ویژه اتیوپی وارد عثمانی و از آنجا به انگلستان رفته به همین خاطر Turkey یعنی پرنده ترکی نه ترکیه ! گفته شده. حتی بعدها از آمریکای جنوبی هم بوقلمون وارد اروپا شده ولی چون قبلا" نامگذاری شده بود غربی ها همین اسم را بکار بردند.در ضمن بوقلمون ربطی به ترسو بودن ندارد. بعضی کلمات را انگلیسی ها با تکیه بر منشاء ان نامگذاری کرده اند مثل حمام خزینه که انگلیسی ها آن را حمام ترکی می گفتند. ثانیا" اسم هر کشوری برای مردمش مقدس است همانطور که اسم ایران برای ما مقدس می تواند باشد اسم آذربایجان هم برای خودشان مقدس است. ثالثا" اکثریت ساکنان ترکیه امروزی قبل از ورود ترکها نه یونانی و نه ارمنی، بلکه بیزانسی ها یعنی روم شرقی بودند. یونانی ها اقلیت کمی در منطقه اژه بودند و ارمنی ها هم در شمالشرق.
بهرام اسدپور ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۴
لطفا" به این ترکیب واژه ها نگاه کنید: - اهمیت ژئوپلیتیک سیونیک به عنوان یک مرکز بین فرهنگی - کریدور زنگزور یک تهدید هستی شناختی برای کشورهای منطقه - علت چالش ها در قفقاز، سیاست مخرب ترکیه است(30 سال پیش که جنگ شد ترکیه کجا بود؟) - ایران ارمنستان را دروازه ورود به بازار چند میلیونی اوراسیا می داند( بد نیست کارشناس محترم کمی جغرافیا مطالعه کنند! اتحادیه اوراسیا شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است که ارمنستان با هیچکدام از این کشورها مرز ندارد پس این چه نوع دروازه ای است؟! ) - آقای موحدیان می گوید: که ترکیه به افغانستان تروریست می فرستد؟! این دیگه از اون حرفهاست! زیره به کرمان بردن است! همچنین می گویند: رژیم علی اف مکررا لزگین ها و تالشی ها را سرکوب می کند! اولا" لزگین چی هست؟ بعد هم چرا ما خبری نشنیدیم؟ همینطور می فرمایند : آذربایجان، ترکیه و آمریکا طی سه ماه اخیر سعی کردند ایران را بی ثبات نمایند! اصلا" ایشان اخبار می بینند؟ بقیه اش رات هم خودتون حلاجی کنید. یعنی واقعا" ارزش دارد یک کارشناس اینقدر خودش را به سادگی و سطحی نگری بزند؟! آیا ارزش دارد این صحبتها در یک سایت که اسم دیپلماسی را یدک می کشد درج گردد؟!