مطالب مرتبط با کلید واژه " کرزای "


ما به شکلی اسف بار شکست خوردیم
مصاحبه اشپیگل با حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان

ما به شکلی اسف بار شکست خوردیم

چگونه است که پس از آن همه قربانی که داده شد و آن همه پولی که خرج شد، ما هیچ دستاوردی برای ارائه نداریم؟

ادامه مطلب