مطالب مرتبط با کلید واژه " نفوذ "


فرانسه و تجربه گسست استراتژیک
پیروی از سیاست های واشنگتن کار دست پاریس داد

فرانسه و تجربه گسست استراتژیک

فرانسه هرچند یکی از موتورهای محرکه اروپایی است ولی شکافی عمیق میان جاه طلبی های بین المللی این کشور و سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپایی وجود دارد و ضعف اراده اروپا که در بحران سوریه به خوبی رخ نمود، نقش بین المللی فرانسه را دچار چالش کرده است.

ادامه مطلب
ایران با بمب هسته ای چه خواهد کرد؟
اغراق غرب در خصوص تبعات هسته ای شدن تهران

ایران با بمب هسته ای چه خواهد کرد؟

بهترین راه برای بازداشتن تهران از هسته ای شدن این است که هم گزینه نظامی کنار گذاشته شود و هم به تهران خاطرنشان شود که بمب هسته ای منافع استراتژیک بزرگی برای ایران به همراه ندارد و بر سیاست های منطقه ای یا جهانی تاثیر عمیقی نخواهد داشت.

ادامه مطلب

ایران عضو ناظر شانگهای می ماند؟

موضوع عضویت ایران در واقع نشات گرفته از تفکر گروهی از سیاستمداران اصولگرای کشور است که سیاست همکاری با شرق را مورد توجه قرار داده و نزدیک شدن به قدرتهای منطقه ای را مورد تاکید قرار می دهند.

ادامه مطلب