مطالب مرتبط با کلید واژه

مالی


جبران مافات فرانسه در مالی
پاریس متحدان دیروز را قلع و قمع می کند

جبران مافات فرانسه در مالی

یادداشتی از دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل فرانسه در خصوص انگیزه فرانسه از مداخله نظامی در مالی و نگاه داخلی و بین المللی به این قشون کشی پاریس

ادامه مطلب
به نام مبارزه با تروریسم به کام قدرت طلبی سیاسی
انگیزه های فرانسه از قشون کشی به آفریقا چیست؟

به نام مبارزه با تروریسم به کام قدرت طلبی سیاسی

دکتر پیروز ایزدی، تحلیل گر مسائل اروپا در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است مداخله نظامی فرانسه در مالی تامین کننده حس جاه طلبی سیاسی، نظامی و اقتصادی این کشور است

ادامه مطلب
قشون کشی جدیدی در راه است؟
احتمال تجویز نسخه افغانستان و عراق برای مالی

قشون کشی جدیدی در راه است؟

دکتر احمد بخشی، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل افریقا در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است نیروهای القاعده که در شمال مالی متمرکز شده اند، موجب نگرانی کشورهای منطقه شده اند.

ادامه مطلب
مالی گرداب افراطیون خواهد شد؟
بازتجویز نسخه سومالی

مالی گرداب افراطیون خواهد شد؟

سیدجعفر قنادباشی، کارشناس مسائل افریقا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی معتقد است غرب می خواهد نیروهای افراطی را متوجه این منطقه کرده و بعد آن ها را سرکوب کند.

ادامه مطلب