مطالب مرتبط با کلید واژه

چاوز


ایران و ونزوئلا بدون هوگو
اهداف تهران در آمریکای لاتین رو به افول است؟

ایران و ونزوئلا بدون هوگو

ایران به دنبال تقویت موقعیت خود در آمریکای لاتین است، اما بدون تردید وضعیت سلامتی هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا می تواند اهداف آمریکای لاتینی تهران را تحت تاثیر قرار دهد.

ادامه مطلب
اگر رئیس جمهور قرمزپوش، نباشد
ابهام در آینده ونزوئلا در صورت نبود هوگو چاوز

اگر رئیس جمهور قرمزپوش، نباشد

سیدداود صالحی، سفیر پیشین ایران در اسپانیا و کوبا و مدیر کل پیشین امریکای لاتین وزارت خارجه در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است کسی مانند چاوز در صحنه سیاسی کنونی ونزوئلا وجود ندارد.

ادامه مطلب
چاوز به مدد فقرا در قدرت می ماند؟
انتخاب مجدد هوگو به نفع اعراب و ایران

چاوز به مدد فقرا در قدرت می ماند؟

سید داود صالحی، مدیرکل پیشین امریکای لاتین وزارت خارجه و سفیر پیشین ایران در کوبا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که کشورهای عربی رویکرد مثبتی به انتخاب مجدد هوگو چاوز دارند

ادامه مطلب