مردم دل خوشی از ترامپ و کلینتون ندارند

رقابتی بین دو کاندیدای منفور

نویسنده خبر: حسین هوشمند
این نتایج از این جهت بی سابقه است که تاکنون در نظرسنجی واشینگتن پست سابقه نداشته است که دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به این اندازه منفور باشند.
رقابتی بین دو کاندیدای منفور

دیپلماسی ایرانی: با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای نهایی جمهوری خواهان و انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، رقابت این دو کاندیدا وارد فاز جدیدی شده است.

در مقطع کنونی نظرسنجی های مختلفی صورت می گیرد تا معلوم شود کدام یک از این دو کاندیدا از بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات ماه نوامبر برخوردار هستند. تمام نظرسنجی های صورت گرفته نشان دهنده رقابت نزدیک میان کلینتون و ترامپ هستند. یکی از جالب ترین نتایج در نظرسنجی جدید واشینگتن پست و ای بی سی نیوز رخ داده که موید این نکته است که هر دو کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری در میان مردم منفور هستند و مردم به آنها علاقه ای ندارند. نمودار زیر نتیجه این نظرسنجی را نشان می دهد.

در این نظرسنجی که از میان افرادی که برای رای دادن ثبت نام کرده اند، انجام شده، پرسیده شده که دیدشان نسبت به کلینتون و ترامپ چگونه است و آیا موافق یا مخالف آنها هستند؟

41 درصد از رای دهندگان دیدی مثبت نسبت به کلینتون دارند، در حالی که 57 درصد از آنها دیدی منفی نسبت به وی دارند. در این میان 46 درصد به شدت دیدی منفی نسبت به وی دارند. در مقابل 40 درصد از رای دهندگان دیدی مثبت به ترامپ دارند و 57 درصد از آنها دیدی منفی نسبت به وی دارند که از این میان 45 درصد به شدت مخالف وی هستند.

این نتایج از این جهت بی سابقه است که تاکنون در نظرسنجی واشینگتن پست سابقه نداشته است که دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به این اندازه منفور باشند. در مقابل عدم محبوبیت کلینتون و ترامپ، برنی سندرز با اوضاع متفاوتی روبرو است، 49 درصد از رای دهندگان دید مثبتی نسبت به وی دارند و تنها 41 درصد از مردم دیدی منفی نسبت به او دارند.

البته اوضاع محبوبیت دو حزب هم مساعد نیست. در نظرسنجی ای که توسط مرکز تحقیقات پیو صورت گرفته است، 62 درصد از مردم دیدی منفی نسبت به حزب جمهوری خواه دارند و 33 درصد از آنها دیدی مثبت دارند. این در حالی است که اوضاع حزب دموکرات به مراتب بهتر است و 50 درصد از مردم دیدی منفی و 45 درصد دیدی مثبت به این حزب دارند.

این در حالی است که در سال های اخیر دید خود جمهوری خواهان هم نسبت به حزب خودشان بدتر شده است. هم اکنون 68 درصد از جمهوری خواهان دیدی مثبت نسبت به حزب خودشان دارند، در مقابل دموکرات ها رضایت بیشتری از حزب خودشان دارند و 88 درصد از آنها موافق حزب هستند.

این عدم رضایت عمومی گسترده از حزب جمهوری خواه در کنار کاهش رضایت اعضای حزب در سال های اخیر نشان دهنده بروز مشکلاتی در این حزب است. مشکلاتی که منجر به تهی شدن حزب از سیاستمداران توانمند و مقبول می شود و افرادی همچون دونالد ترامپ، زمامداران حزب می شوند.

در ادامه نظرسنجی واشینگتن پست از رای دهندگان پرسیده شده است اگر انتخابات امروز برگزار شود به چه کسی رای خواهند داد؟ 46 درصد از رای دهندگان ترامپ را انتخاب کرده اند و 44 درصد حامی کلینتون هستند. 5 درصد هم گفته اند به هیچ کدام رای نخواهند داد. 

65 درصد از رای دهندگان اعلام کرده اند که کلینتون از تجربه بیشتری برای رئیس جمهور شدن برخوردار است، در مقابل 26 درصد از مردم ترامپ را دارای تجربه لازم برای رئیس جمهور شدن دانسته اند.

59 درصد از رای دهندگان شخصیت و رفتار کلینتون را ترجیح می دهند و 33 درصد ترامپ را قبول دارند. 57 درصد از مردم دیدگاه های سیاسی کلینتون را واقع بینانه تر می دانند. این میزان برای ترامپ 34 درصد است.

50 درصد از مردم معتقدند که برای حل مشکل مهاجرت اعتماد بیشتری به کلینتون دارند و در مقابل 44 درصد از مردم به ترامپ اعتماد دارند.  44 درصد از مردم اعتقاد دارند که کلینتون مشکلات مردم را بهتر متوجه می شود و 39 درصد هم ترامپ را در این موضوع بهتر می دانند.

42 درصد از رای دهندگان صداقت و درستکاری ترامپ را بیشتر می دانند، در حالی که 41 درصد از مردم در این موضوع کلینتون را ترجیح می دهند. 48 درصد از مردم در زمینه مدیریت اقتصاد، اعتماد بیشتری به ترامپ دارند و 45 درصد هم به کلینتون اعتماد دارند.

در رابطه با مدیریت تجارت بین المللی 49 درصد از مردم به ترامپ اعتماد دارند و 42 درصد کلینتون را ترجیح می دهند. 51 درصد از رای دهندگان گفته اند در رابطه با مدیریت مسئله مالیات ها به ترامپ اعتماد دارند و 38 درصد هم کلینتون را انتخاب می کنند.

53 درصد از مردم هم معتقدند که ترامپ می تواند تغییرات لازم را به واشنگتن بیاورد و در مقابل 39 درصد هم اعتقاد دارند که این کار از عهده کلینتون بر می آید.

58 درصد از رای دهندگان معتقدند که ترامپ برای رئیس جمهور شدن آماده نیست و در مقابل 63 درصد از رای دهندگان می گویند کلینتون از آمادگی لازم برای رئیس جمهور شدن برخوردار است.

در رابطه با به دست آوردن آرای گروه های نژادی، ترامپ 57 درصد رای سفیدپوستان را در اختیار دارد و کلینتون تنها رای 33 درصد از آنها را دارا است. در انتخابات سال 2012 اوباما رای 39 درصد از سفیدپوستان را کسب کرد و رامنی 59 درصد آرای آنها را به دست آورد.

ترامپ 85 درصد حمایت جمهوری خواهان را در اختیار دارد، در حالی که 8 درصد از اعضای این حزب به کلینتون رای خواهند داد. در مقابل کلینتون هم آرای 86 درصد از دموکرات ها را در اختیار دارد و 11 درصد از اعضای حزبش به ترامپ رای می دهند.

انتخابات امسال با دو کاندیدایی که رای دهندگان دل خوشی از آنها ندارند و رقابت نزدیکی با هم دارند بسیار چالشی خواهد بود. در ادامه باید منتظر حملات بیشتر این دو کاندیدا به یکدیگر و جذاب شدن رقابت ها باشیم.

حسین هوشمند

نویسنده خبر

عضو هيئت تحريريه ديپلماسي ايراني

hossein. houshmand@gmail.com

 

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ترامپ کلینتون انتخابات آمریکا انتخابات 2016


نظر شما :