مردی که خود را برای رهبری آینده جهان آماده می‌کند

شی جین پینگ، معتقد به مائو و به شدت ضد غرب

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۱۷۵۴۱ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
از نظر رهبر چین، نظمِ غربیِ تحت زعامت آمریکا رو به زوال و چین در حال صعود به قدرتی جهانی است. شی جینگ پین اسم دوره گذار فعلی در نظم جهانی را دوره آشوب گذارده و معتقد است دوره آشوب در نظام بین‌المللی فعلا دوام دار است. شی جینگ پین بر این باور است که چین باید برای ارتقای موقعیت جهانی خویش، در وقت مناسب ریسک و قاطعانه عمل کند. رهبر چین گفته ارزش های کشورش با غرب آشتی ناپذیر است و چین باید برای خشونت در دوره آشوب آماده باشد زیرا رویارویی با غرب اجتناب ناپذیر است و توسل به جنگ برای حفظ منافع ملی چین منافاتی با توسعه صلح آمیز ندارد!
شی جین پینگ، معتقد به مائو و به شدت ضد غرب

دیپلماسی ایرانی: بسیاری از متون و اسناد مربوط به آموزه‌های سیاسی و عقیدتی در چین اصلا به زبان دیگری ترجمه نمی شوند لذا غربی ها بسیاری اوقات متوجه رخدادهای جاری در عالی ترین سطوح حاکمیتی در چین نمی شوند مثل سخنرانی های رهبر چین برای مسئولین ارشد حزب حاکم یا دستورالعمل های جدید شی جینگ پین، رئیس جمهوری این کشور که به افراد ارتش خلق و دیگر دوایر حکومتی و عقیدتی در چین تدریس و القاء می شود.

رصد صحبت‌های خاص شی جینگ پین در میان افراد خاص در چین (از سال های طولانی گذشته تاکنون) حاکی از تعهد عمیق وی به مارکسیسم – کمونیسم، آموزه های مائو و دشمنی عمیق او با ایالات متحده آمریکا و غرب است. او در جایی علت اصلی فروپاشی کمونیسم در شوروی را تضعیف آرمان و اعتقاد به کمونیسم در میان مسئولین شوروی و مقصر اصلی این فروپاشی را شخص میخائیل گورباچوف دانسته است. به دستور شی جینگ پین فیلمی که درباره علل فروپاشی کمونیسم در شوروی در ارکان حزبی چین ساخته شده بار‌ها برای اعضای حزب کمونیست و افراد ارتش خلق چین به نمایش در آمده است. در این فیلم آشکارا انواع نفوذ سیاسی، فکری، عقیدتی و اقتصادی آمریکا در حزب حاکم شوروی به عنوان علت فروپاشی کمونیسم معرفی شده است.

رهبر چین در جلسات دربستهٔ حزب صراحتا به لیبرال دموکراسی در غرب تاخته است و نسبت به وقوع انقلاب رنگی در چین هشدار می‌دهد. از نظر رهبر چین، نظمِ غربیِ تحت زعامت آمریکا رو به زوال و چین در حال صعود به قدرتی جهانی است. شی جینگ پین اسم دوره گذار فعلی در نظم جهانی را دوره آشوب گذارده و معتقد است دوره آشوب در نظام بین‌المللی فعلا دوام دار است. شی جینگ پین بر این باور است که چین باید برای ارتقای موقعیت جهانی خویش، در وقت مناسب ریسک و قاطعانه عمل کند. رهبر چین گفته ارزش های کشورش با غرب آشتی ناپذیر است و چین باید برای خشونت در دوره آشوب آماده باشد زیرا رویارویی با غرب اجتناب ناپذیر است و توسل به جنگ برای حفظ منافع ملی چین منافاتی با توسعه صلح آمیز ندارد! استفاده از کلمهٔ «مبارزه» در منشور حزب، در غرب به اشتباه «کار و کوشش سخت و مداوم» ترجمه شده است در حالی که منظور واقعی شی از این کلمه رویارویی و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی است. در برخی متون آموزشی برای اعضای حزب حاکم و ارتش خلق به نقل از شی جینگ پین آمده که نظم وستفالیایی در حال فروریختن است و چین باید برای مشارکت فعالانه در شکل گیری و ایجاد نظم نوین پس از وستفالیایی آماده شود. تغییرات جدید در عالی ترین سطوح حزبی و اداره کشور حاکی از اهمیت نظامی گری در رهیافت های نوین حزبی و مملکتی است. به قول شی جینگ پین، هیأت حاکمه جدید چین طوری گزینش شده است که برای وضعیت «روح مبارزه»، «بادها و امواج بلند» و «شرایط طوفانی» آماده باشند.

شی جینگ پین ضمن تمجید از مائو و ارج نهادن به تمامی آراء و سیاست های او همواره ضرب المثل مشهور مائو را تکرار می کند که «باید با زدن یک مشت از صد مشت جلوگیری شود»! شی جینگ پین اقدام مائو در ورود به جنگ در کره همچنین تصمیم او در تنش زدایی با آمریکا همگی را از مصادیق رهنمودها و سیاست‌های حکیمانه مائو در حفظ و حراست از چین می داند.  

منبع: فارن افرز / برگردان و چکیده: سید قاسم ذاکری، کارشناس روابط بین الملل

کلید واژه ها: شی جین پینگ رهبر چین رئیس جمهوری چین ایالات متحده امریکا امریکا و چین غرب و چین چین و غرب چین و امریکا ضد غرب افول آمریکا افول غرب


( ۱۰ )

نظر شما :