دامی که فقط منافع آنکارا را تامین می کند

ایران در دام الگوی سیاست یهودی اردوغان در غزه!

۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۲۳۵۰۳ خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: اسلام ذوالقدرپور
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه در دو دهه حکمرانی اردوغان به‌ویژه در مسئله فلسطین و اسرائیل، بیشتر بر سیاست اعلامی نیرنگ‌گونه استوار بوده است. فرآیندی که سیاست اعلامی انقلابی و اسلامی اردوغان در حمایت از آرمان آزادی قدس و فلسطین با تندی و تحکم موضع و سخن اردوغان علیه سران اسرائیل در رسانه‌های این کشور و جهان اسلام مورد استقبال و تشویق افکار عمومی قرار گرفته و فریب مسلمانان به خوبی اجرا می‌شود.
ایران در دام الگوی سیاست یهودی اردوغان در غزه!

دیپلماسی ایرانی: اقتصاد و تجارت که زیربنای سیاستگذاری عمومی نامیده می‌شوند، مؤلفه‌های هستند که در سیاستگذاری خارجی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بخش مهمی از اهداف، ابزار و سیاست‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

سیاست خارجی در پیشینه درازمدت خود تاکنون بر کسب منابع و منافع اقتصادی بیشتر از مسیر تجارت خارجی استوار بوده و برای دستیابی به این هدف ( حداکثر منابع و منافع )، سیاست‌ها و اهداف خود را انتخاب، تدوین و اجرایی کرده است. چنین الگویی از سیاست خارجی به‌ویژه در افکار و اندیشه بزرگان یهود و اندیشمندان یهودی و صهیونیستی کرد بیشتری داشته است.

اقتصاد محوری و تجارت پیشگی سیاستگذاری خارجی که الگوی چیره در جهان کنونی شده، راز بقای بسیاری دولت‌های شکننده یا در مرحله گذار محسوب می‌شود که برای گریز از چالش‌های موجود، برتری در نظام جهانی، تضمین بقای حکمرانی و ... اجتناب ناپذیر شده است. 

برتری اقتصاد و تجارت در اندیشه و سیاست‌های یهودی و صهیون به گونه‌ای است که برخی آلمانی‌های قرن بیستم در آستانه جنگ جهانی دوم در تعریف الگوی یهودیان آلمانی می‌گفتند: «یهودیان در کشمکش میان تجارت و احساسات، تجارت را ترجیح می‌دهند.»1 

این الگوی تجارت پیشگی که به یهودیان نسبت داده می‌شود را می‌توان همان الگوی تصمیم عقلانی در اقتصاد و سیاستگذاری دانست که مورد استفاده بسیاری سیاستگذاران و حاکمان قرار دارد. الگوی سیاستگذاری خارجی دولت اردوغان در ترکیه در یک دهه اخیر را می‌توان در قالب همین الگوی سیاستگذاری اقتصادمحور و تجارت‌پیشه مورد بررسی قرار داد.

یک از جلوه‌های این الگوی اقتصادمحوری سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه را می‌توان در رفتار ترکیه در تحولات فلسطین و غزه به خوبی مشاهده کرد. الگویی که از یک دوگانه سیاست اعلامی تیلیغاتی جعلی و یک سیاست اعمالی نهانی واقعی تشکیل شده و راز بقای حکمرانی اردوغان و ترکیه در سپهر سیاسی داخلی و نظام بین المللی محسوب می‌شود. 

این الگوی اقتصادمحور و تجارت‌پیشه اردوغان در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل به‌ویژه دوگانه اعلامی و اعمالی آن را که مانند دامی برای ایران است را چنین می‌توان تحلیل کرد:

یکم – سیاست اعلامی انقلابی و اسلامی اردوغان: بخش عمده سیاستگذاری عمومی رجب طیب اردوغان و موفقیت‌های ایشان در حکمرانی مطلق 20 ساله بر سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه را می‌توان پیامد کارآمدی، اثربخشی و برتری سیاست و تاکتیک‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای ایشان در داخل ترکیه و نظام جهانی دانست. روندی که توانست ترکیه را به عنوان الگوی یک دولت موفق و اردوغان را در قامت یک رهبر جهان اسلام در معادلات و مناسبات جهانی معرفی کند.

سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه در دو دهه حکمرانی اردوغان به‌ویژه در مسئله فلسطین و اسرائیل، بیشتر بر سیاست اعلامی نیرنگ‌گونه استوار بوده است. فرآیندی که سیاست اعلامی انقلابی و اسلامی اردوغان در حمایت از آرمان آزادی قدس و فلسطین با تندی و تحکم موضع و سخن اردوغان علیه سران اسرائیل در رسانه‌های این کشور و جهان اسلام مورد استقبال و تشویق افکار عمومی قرار گرفته و فریب مسلمانان به خوبی اجرا می‌شود.

در چارچوب همین الگوی نیرنگ و فریبنده است که اردوغان به در اجلاس داووس 2009 به شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل حمله‌ای لفظی کرده، برای خود موجی تبلیغاتی در مسیر اسطوره سازی از خویش راه انداخته و به عنوان یک رهبر انقلابی و اسطوره جهان اسلام در حمایت از آرمان فلسطین و قدس معرفی شد. 

اکنون در جنگ فراگیر غزه و اسرائیل نیز شاهد همان الگوی سیاست‌های اعلامی فریبنده ظاهراً انقلابی و اسلامی از دولت سوی ترکیه و شخص آقای اردوغان در لفاظی علیه اسرائیل و حمایت از فلسطین و حماس هستیم. روندی از لفاظی‌های تبلیغاتی که هیچ‌گونه پشتوانه عملیاتی ندارند و تنها برای سرپوش نهادن بر بحران‌ها داخلی و بلکه پنهان سازی روابط اقتصادی خاص ترکیه و اسرائیل است.

دوم – سیاست اعمالی و روابط عالی اقتصادی با اسرائیل: بخش مهم سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه به‌خصوص در مسئله فلسطین و اسرائیل به منافع اقتصادی و تضمین بقای حکمرانی اردوغان در سایه رونق اقتصادی و تجارت منطقه‌ای و جهانی معطوف شده است.   

کسب منافع مالی، سرمایه و درآمدهای خارجی بیشتر برای جبران هزینه‌های سیاستگذاری مداخله جویانه و گسترش‌گرای ترکیه در نظام جهانی که اصل زیربنای سیاستگذاری عمومی اردوغان است، ترکیه را با دوگانه سیاست‌های اعلامی و اعمالی مواجه ساخته است. رویکردی که سیاست‌های اعمالی آن تابع کسب منافع و سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های اعلامی آن تابع پرستیژ و نمایش تبلیغاتی است.

در چنین شرایطی است که دولت ترکیه در پشت پرده لفاظی علیه اسرائیل و نتانیاهو به برقراری روابط عالی اقتصادی و تجارت بیشتر با اسرائیل اقدام کرده، روابط و دیدارهای سران دو کشور نیز در دستورکار طرفین قرار می‌گیرد. دیدار رجب طیب اردوغان و بنیامین نتانیاهو در اواخر شهریور 1402 در نیویورک به میزبانی دولت ترکیه را می‌توان نمونه برجسته تضاد سیاست کنونی اردوغان در لفاظی علیه اسرائیل و نتانیاهو دانست. اردوغان و نتانیاهو در شرایطی با هم دیدار و گفت وگو داشتند که ارتش اسرائیل در حال سرکوب و کشتار شهروندان فلسطین به‌خصوص در کرانه باختری بود. این دیدار سران ترکیه و اسرائیل زمانی جلوه‌نمایی بیشتری دارد که قرار بود بنیامین نتانیاهو در اوایل مرداد (اواخر جولای 2023) به ترکیه سفر کند با دولتمردان این کشور دیدار و گفت وگو داشته باشد.2

*

سیاستگذاران ارشد ایران طی دو دهه اخیر باید به این آگاهی رسیده باشند که سیاستگذاری خارجی دولت اردوغان بر اصل نیرنگ استوار شده و همواره از دوگانگی سیاست‌ اعلامی و سیاست اعمالی برای پنهان‌سازی نیات و اهداف خود بهره می‌گیرد.

سیاست کنونی دولت ترکیه در بحران غزه که بر لفاظی و تهدید علیه دولت نتانیاهو تمرکز دارد را هرگز نمی‌توان یک موضع انقلابی و اسلامی اصیل دانست، زیرا پشت پرده همین لفاظی‌های اردوغان علیه نتانیاهو، دیدار و گفت وگوی گرم دو ماه قبل این دو دولتمرد ترکیه‌ای و اسرائیلی در نیویورک قرار دارد!

دولت اردوغان که با بدترین شرایط اتقادی 20 سال اخیر همراه با تورم شدید و ... روبه روست، برای نجات از بحران داخلی به هر سیاست، تاکتیک و ابزاری متوسل می شود. رویکردی که اقتصاد و تجارت را بر دیگر امور برتری مطلق داده است. در چنین شرایطی اردوغان برای تضمین بقای حکمرانی خویش، به فریب اعراب در حمایت از آرمان فلسطین اقدام و همزمان از تجارت با اسرائیل نیز استقبال و حمایت می‌کند.

سیاستگذاری خارجی دولت ترکیه که در الگوی اقتصادمحوری و تجارت پیشگی تعریف و به عنوان روندی از انتخاب عقلانی یا تصمیم عقلانی تفسیر می‌شود، می‌تواند دامی برای سیاستگذاران و منافع راهبردی ایران باشد تا آنها را در جنگ با اسرائیل تحریک کند.

سیاستگذاران ارشد ایرانی باید متوجه فریب سیاست‌های اعلامی و نیرنگ دولت اردوغان در تحولات کنونی منطقه به‌خصوص جنگ غزه باشند و الگوی سیاستگذاری یهودی اردوغان که بر برتری تجارت در منازعات استوار است را درک کنند. لفاظی‌های بدون عمل اردوغان تنها برای تحریک افکار عمومی است و ایران نباید در دام تحریک احساسات دولت ترکیه گرفتار شود، منافع و منابع راهبردی کمیاب خود را برای بازی نمایشی اردوغان هزینه کند.

منابع:  

1-    برنر، لنی. صهیونیسم در عصر دیکتاتورها. ترجمه زهرا مرادی‌نسب. تهران. نشر ساقی. 1391. چاپ اول، ص 109 

 

2- https://www.aa.com.tr/fa/2950841
اسلام ذوالقدرپور

نویسنده خبر

 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: فلسطین ترکیه ایران و ترکیه ترکیه و اسرائیل ترکیه و فلسطین ایران و ترکیه و اسرائیل ایران و ترکیه و فلسطین اسلام ذوالقدرپور


( ۱۸ )

نظر شما :

ناشناس ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۵:۴۱
مردم ایران ومسلمانان جهان مردم سال2009نیستند فریب شوی سیاسی شوند .هرچند پانترکها سکولار وحزب اللهی اقدامات ترکیه در قضیه فلسطین عربده میکشند.هیچگاه ترکیه میانه رو شاهد نبودیم یا سکولار غربگرا یا سلفی عثمانی گرا هر دو حالت ان دشمن ایران
ناشناس ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۶:۱۴
آخرش یعنی چه؟ ایران باید دقیقا" چیکارکند؟ کی ما در دام اردوغان افتادیم که این دفعه نیفتیم؟ چرا همه اش کلی گویی می کنید؟ چرا برنامه اقدام نمی دهید؟ و نمی گویید : ایران دقیقا" باید چیکار کند؟ اگر واقعا" پیشنهاد مشخصی ندارید چرا وقت مخاطب را می گیرید؟
یه بابایی ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۷:۲۷
این بابا یه چیزی شنیده درباره اینکه سیاست باید سیال باشه ولی برا اینا دیگه سیال نیست و رسوندش به مرحله بخار و گاز !!! تو جنگ سوریه چند سال پیش ، چند هفته قبلش با زنش مهمان خصوصی بشار اسد و خانمش بوده به یکباره شروع میکنه به بدوبیراه گفتن به اسد و به سوریه حمله میکنه ! تو نشست داووس چند سال پیش، تا دست به یقه شدن با شیمون پرز رییس جمهور اسراییل پیش میره ولی در همون زمان کشتیهای شرکتهای بچه اش تو بندرهای ترکیه و اسراییل در حال بارگیری بودن !! و ... که از حوصله اینجا خارجه . چرا اینا اصول سیاست جهانی رو به چیپ ترین و دم دست ترین و مبتذلانه ترین شکل ممکنش انجام میدن و جالب انگیزتر از این آقایان، اونایی هستن که بازهم و بازهم فریب این سیاستها که نمیشه اسمی روش گذاشت رو میخورن و میخورن !!!
محمد ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۸:۰۴
دلیل تعجب شما را درک نمی کنم ، اینها که گفتید از اصول سیاست ورزی است ، هر کشوری باید به هر نحوی که شده فقط به فکر منافع ملت خود باشد . ظاهرا چون این را در کشور خودمان نمی بینیم برای شما عجیب است و ما معتقدیم که چو ایران نباشد سر من مباد (چه رسد به دیگر ملتها)، ما جان خودمان را فدای سرزمینمان می کنیم ، اما چطور ممکن است که اتباع دیگر کشور ها را بر کشور خود مقدم بدانیم ؟
ناشناس ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۹
فراموش نشود که اردوغان بدون حمایتهای مخفی غرب به ویژه اسراییل اساسا هیچ توان نظامی ، اقتصادی و رسانه ای خاصی برای عرض اندام ندارد . این همه بال و پر دادن به این فرد ، نوعی سرمایه گذاری از سوی غرب برای فردای جهان اسلام است . بی بندوباری ، فساد اخلاقی گسترده و سازمان یافته ، فساد های گسترده ی اقتصادی ، نزاع های قومیتی و کشور و ... حاصل سرمایه گذاری غرب بر روی عنصرهای منطقه یشان مانند اردوغان و بن سلمان است . وامهای کلان به ترکیه برای نمایش پیشرفت های سوری این کشور فقیر از طرفی و بهشت موعود آینده جا زدن بیابانهای عربستان و امارات ، همگی طراحی پیچیده غرب برای در مرحله ی اول یعنی جا انداختن یک اسلام جعلی اما خوش آب و رنگ و در مرحله ی بعد از آن ریشه کن کردن هر نوع اسلامی چه سنی و چه شیعه اش . کاری که فرزند ناخلف برای نابودی خانواده می تواند بکند ، پسر قلدر همسایه نمی تواند .
حسین جاوید ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۲۰:۲۳
جناب ذوالقدر پور ضمن سلام وتحیت ، متاسفانه موضوع فلسطین و علت شکست فلسطینیان در مقابل اسراییل بیشتر ناشی از سو استفاد حکومتهاو سران کشورهاییست که به بهانه فلسطین دنبال توجیه و تحکیم قدرت خود وایجاد جایگاهی کذایی در بین عوام ،تا بلکه شعار فلسطین باعث طول عمر حکمرانی شأن شود. خیلی‌ها با شعار فلسطین دادن صاحب نان ونوا شدند ولی در آخر نیرنگشان روشد ورنگ حنایشان نگرفت . (( از جمال عبد الناصر تا صدام تا قذافی تا ....... )) . ولی غیر از شعار ورجز خوانی کاری نکردند ( کس نخوارد پشت من جز ناخن انگشت من ) ، حالا نزدیک دو ماه است غزه با خاک یکسان شده و ده ها هزار فلسطینی زیر آوار به خاک و خون غلتیدند،ولی همه آن رجز خوانها که برای فلسطین شاهنامه می‌ خواندند در سوراخی قایم شده ،حتی از شعارهایشأن هم امتناع کرده و از موضوع فلسطین وارتباط با آن اظهار ندامت و بی اطلاعی میکنند، پهلوان پنبه هایی که از دور آوای لنگش کن سر داده اند. اساسا دنیا در دست نامردان است ، فکر نمیکنم اردوغان هم معاف از این صحبت باشد،همه وهمه درفکرمحکم کردن صدارت وحکومت خود هستند، وبرای خالی نبودن عریضه چند بیتی هم در وصف فلسطین گفتن خالی از مزاح نیست. با اینکه تنها شعار خالی فلسطین گفتن به تنهایی باعث دوام عمر دولتشان گشته، بهانه کردن مسیله فلسطین وسیله ای شده برای سرکوب سایر ملتها عربی اسلامی از طرف دول عربی و اسلامی . در حقیقت اسراییل مسلمانان فلسطینی را مستقیم و سایر مسلمانان را غیر مستقیم سرکوب و اشغال کرده.
دلسوز ایران ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۲۳:۴۳
ترکها استاد تبلیغات و قمپوز و ادعا هستند در عمل هیچ ،انها زخم خورده تجزیه عثمانی هستند و در توهم و رویا سیر میکند ،هنوز تریبون‌های و نطق‌های حماسی و برافراشتن پرچم ترکیه بسنده میکند ،در ایران هم سینه چاکانشان( قومگرا های پانترک) سعی در ماست مالی کردن روابط گستره تجاری سیاسی نظامی و .....ترکیه با اسراییل هستند چرا؟؟؟؟؟
Aysan Maral ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۰۷:۰۵
سلام کاک عبدالرحمن من فکر می کردم آقای اسلام ذوالقدر به غزه رفته است اما اینطور نیست. من اشتباه میکردم. من حدس می زنم او را برای روزهای بارانی نگه داشته اید.
ناشناس ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۲
به دلسوز ایران .نگو ترک ، بگو پانترک . وقتی می گویی ترک یعنی شهریار یعنی ستار خان یعنی شهید باکری یعنی لشکر عاشورا که اگر بیشتر از سایرین به ایران خدمت نکرده باشند ، کمتر هم ‌نکرده اند . ترکها جمعیتی در خاورمیانه و قفقاز و اسیای میانه هستند اما پانترکها حزبی هستند کوچک و دست ساخته ی استعمار که برخیشان اصلا ترکی بلد نیستند و صرفا خلق شده اند برای تفرقه پراکنی مانند کوموله مانند داعش مانند القاعده . که هر کدامشان تعریف و کارکرد خاص خودشان را دارند . مراقب کلامت باش که یهویی پاس گل به استعمارگرها ندهی .
فرهاد ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۹
اردوغان هارت و پورت اضافی میکند و زوزه الکی می‌کشد. زمانی که روی صحنه در ظاهر از فلسطین حمایت میکند، کشتی های تجاری ترکیه بسیاری از نیازهای اساسی اسرائیل را تامین می‌کنند و همکاری‌های نظامی و امنیتی با اسرائیل را ادامه می‌دهند.
حامد ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۴
جناب ذوالقدر . من فکر میکردم که شما و دوستان گرامیتان الان در غزه (اگر رفتن به آنجا مشکل است) و یا در جنوب لبنان (که رفتن به آنجا مثل آب خوردن است) باشید و برادری خود را به مردم غزه ثابت کنید نه اینکه در تهران نشسته و مقاله بنویسید.
ناشناس ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۷
به محمد . منافع ملی منافع تخم لقی شده در دهانها که اتفاقا منافع ملی واقعی را با اون ، می کوبند . امثال جنابعالی اساس و فلسفه ی خلق اسراییل را متوجه نشده اید . آیا روزی که فلسطین از فلسطینیان خالی شد ( با کشتار یا کوچاندن اجباری ) ، کار تمام است و کشوری تثبیت شده به نام اسراییل از فردایش می شود عضو ثابت خاورمیانه و تجارت و دالان و رفت و آمد و غیر ، برقرار ؟ یعنی غرب مسیحی هدفش از اول همین بود ؟ سروسامان دادن به چند میلیون یهودی و تمام ؟ یه حرف می زنم اگر در خانه کسی باشه ، همین بس خواهد بود . طی دو ماه گذشته که اسراییل سرگرم حماس است ( خواسته یا ناخواسته ) ، همبازیهای اسراییل در موضوع قفقاز و دالانشان کاملا ساکت هستند و البته کمی آشتی جویانه متمایل به عقب نشینی ، صحبت می کنند و هشتک زنگزور تبدیل شده به هشتک کی بود کی بود من نبودم . می دانی چرا اینگونه شده ؟ باشه کمک نکن . سلاح نفرست . تبلیغات نکن . و همه اینها را با برچسب منافع ملی ، ماست مالی کن . ولی لطفا نمکدان را نشکن . چه خوشمان بیاید یا نیاید و چه در مخیله مان بگنجد با نه ، تا زمانی که آخرین فلسطینی در فلسطین وجود دارد ، ما سر سفره ی آنها نشسته ایم . با خاموش شدن چراغ زندگی آخرینشان ، چرا آرامش سایر نقاط خاورمیانه ، پِرت پِرتش شروع خواهد شد . درک سیاسی مثل شنا می ماند . بلد باشی در اقیانوس طوفانی هم نجات پیدا می کنی و اگر بلد نباشی در حوض منزلتان هم ...
مهدی نگارنده ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۵:۲۱
منافق یعنی همین اردوغان امیدواریم که خداوند روزی او ودار دسته اش را بی حیثیت کرده وخود ملت ترکیه به زودی چنان بلایی سر این منافق بیاورند که همانجمله مردم دوره حضرت موسی در مورد قارون را انگاه که عذاب خداوند بر او نازل شدبر زبان جاری کنند
به ناشناس۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۲ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۶:۱۹
طبق قانون اساسی ترکیه مردم ترکیه ترک هستند(برخلاف مردم جمهوریهای اسیای مرکزی که اسم قومیت خود متمایز کنده هستند مانند ازبک .قزاق و...)قوم اذری برای من شهریار و ستارخان هستند همانطور که فردوسی .کوچک خان جنگلی وخرازی .کاوه .صیاد شیرازی و لشکر خراسان در پاوه و سوسنگرد و...برای من مهم هستند .پانترکیسم حزبی است که حاصل تجزیه و شکست عثمانی توسط همان قوم ترک با حمایت انگلیس جهت تفرقه در امت اسلامی که اتفاقا در مجالس باکو (احزاب مساوات و توران و...)و در ترکیه (حزبحرکت ملی و حزب خوب و...)صاحب کرسی و قدرت اجرایی نظارت و قانون هستند و منبع تغذیه مالی رسانه ای و فکری اجتماعی و سیاسی قومگراها و پانترکیسم در ایران هستند و در همین بخش با همین افراد با اسامی مختلف اشنا (اتیلا .علی و ایسان مارال و....)هستید
ابراهیم قدیمی ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۶:۵۳
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند۔ پرزیدنت اردوغان یک رئیس جمهور برای مدت محدود و منتخب مردم با حدود کمی بیش از پنجاه درصد ارا در کشور همسایه ودوست ما ترکیه است باسابقه بیش از هزار سال و سابقه ادغام واختلاف و دوستی است ۔پرزیدنت اردوغان یک صاحب اختیار مطلق ترکیه نیست۔، یک رئیس جمهور است که وظیفه اصلی او برطرف کردن مشکلات مردم ترکیه و کمک به حل معضلات منطقه تا حد اجازه و توان سیاسی واقتصادی او است۔ یک صاحب اختیار مطلق ترکیه نیست۔درخت دوستی بنشان که کام دل ببار ارد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار ارد چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار ارد۔
ایسلام ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۷:۲۱
این اسلام هم هر وقت که ترکیه چند تا تروریست پ ک ک رو میکشه فرداش میاد فحش می نویسه
خسرو ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹:۲۰
در جنگ فعلی صهیونیست‌ها با فلسطین ، کدام کشور عملا وارد جنگ شده است که ایران و ترکیه نشده ؟ مصری که چسبیده به غزه چکار کرده است که ایران و ترکیه نکرده اند ؟ به جهت دیپلماتیک و کمک های انساندوستانه و طبی ، کدام کشور به اندازه ایران و ترکیه کار کرده است ؟ تعدادی وطن فروش مثلا خیلی باهوش ، دوست دارند ایران و ترکیه با آمریکا سرشاخ بشن جنگ کنند ضعیف شوند تا آنها با تجزیه ایران و ترکیه ، کردستان خیالی شان را تاسیس کنند
کوروش ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۰
ترکها هم هر وقت تروریست‌های داعش و القاعده در تحریر الشام و النصره کشته می‌شوند فشار به آنها وارد میشود.
به خسرو ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | ۰۰:۲۴
دست پیش گرفتی که پس نیفتی ،چرا سعی دارید با فوبیای متوهمانه کردستان ذهن‌ها از تحرکات و اقدامات تجزیه طلبانه پانترکیسم باکو و ترکیه علیه ایران چشم پوشی کنید ،کردها در ۴ کشور منطقه عملا در بن بست ژیوپلوتیکی قرار دارند و عملا به جهان خارج و آبهای جهانی راه ندارند بر خلاف ترکیه و باکو و حامیان جهانی آنها ،پانترکیسم ترکی مرگبارتر و زبان بارتر از ترس کردستان خیالی است ،چون پانترکیسم در رفتار زبان و سیاست اعلامی باکو و ترکیه نمود پیدا کرده و مردمان ساده لوح این دو کشور و قومگراها و پانترکها ایران ابراز وجود کردند به آن اما کردستان خیالی نه ،نفوذ و قدرت اسراییل در باکو و ترکیه بسیار بیشتر است تا کردستان عراق
خسرو ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۵
تمرینات نظامی فعلی آمریکا با پ ک ک در سوریه نشانگر نزدیکی پانکردها با آمریکا و اسرائیل هست هشتاد هزار نفر نیروی احزاب تجزیه طلب کردی(البته ۹۰درصد کردهای مسلمان به کشور محل زندگی شان وفادارند ) با دستور آمریکا آماده جنگ با ایران و محور مقاومت هستند در هر حال ایران و ترکیه با وجود رقابت ، در موارد مهمی مانند مبارزه با تجزیه طلبی پ ک ک و اسرائیل و بی عدالتی جهانی مشترک فکرو عمل می کنند
ایراندوست ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۵
حتی عکس یک مقام کرد را در کنار مقامات اسرائیلی نمی‌توانید پیدا کنید. درحالیکه مسئولین باکو هر ماه در کنار اسرائیلی ها حضور دارند، مانور نظامی مشترک با هم برگزار میکنند، و از اسرائیل سلاح میخرند، ترکیه بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است و نیمی از نفت آنها را تامین می‌کند. حتی الان که جنگ غزه ادامه دارد کشتی‌های ترک روزانه به اسرائیل خدمات می‌دهند. ولی زبان پانترکها در این مورد دچار لکنت می‌شود!