ایالات متحده و تیراندازی های دسته جمعی

امریکا از مشکل خشونت می نالد

۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۰۲۴۴۹۹ آمریکا انتخاب سردبیر
احمدرضان تمدن و علی معظمی گودرزی در یادداشت مشترکی برای دیپلماسی ایرانی می نویسند: بررسی‌ها نشان می‌دهد که روزانه در نتیجه حمل آزادانه و قانونی سلاح،  افراد زیادی در آمریکا کشته و مجروح می‌شوند. اقدامی که نه تنها به تامین امنیت و آزادی شهروندان منجر نشده بلکه ناامنی روانی و جسمی را نیز به‌دنبال داشته است.
امریکا از مشکل خشونت می نالد

نویسندگان: احمدرضا تمدن، کارشناسی ارشد مطالعات اروپا از دانشگاه خوارزمی و علی معظمی گودرزی، کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: در ایالات متحده تیراندازی های دسته جمعی امری نگران کننده است. در مقایسه با دیگر کشورهای غربی، تیراندازی در ایالات متحده به میزان قابل توجهی بیشتر است، که برخی آن را منتج از قوانین نسبتاً ضعیف کنترل اسلحه می دانند. قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده با توجه به هر ایالت متفاوت است و حق داشتن سلاح گرم در قانون اساسی ایالات متحده ذکر شده است. خشونت با اسلحه یک موضوع حقوق بشری و همچنین ناقض بنیادی‌ترین حقوق انسان ها، برای مثال حق حیات در جهان است. طبق قانون اساسی ایالات متحده، «حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح نباید نقض شود». به نظر می رسد ایالات متحده از تغییرات اجتماعی عقب مانده است زیرا سایر کشورهای توسعه یافته تصمیم گرفته اند مالکیت ابزارهایی را که در ابتدا به عنوان ابزار مرگ طراحی شده بودند، محدود کنند.

در یکی از نظرسنجی های سال 2021، حدود 42 درصد از خانواده ها در ایالات متحده گزارش دادند که یک یا چند سلاح گرم دارند. این امر ایالات متحده را به مسلح ترین جمعیت غیرنظامی در جهان تبدیل کرده است. اکثر تیراندازی های دسته جمعی در ایالات متحده شامل سلاح های گرمی است که به طور قانونی به دست آمده اند و این امر نشان دهنده دسترسی بسیار آسان آحاد جامعه ایالات متحده برای خرید و حمل سلاح های مرگبار است.

مالکیت اسلحه در ایالات متحده یک موضوع کاملا سیاسی و در بسیاری مواقع ابزار رقابت های درون و میان حزبی است. جمهوری خواهان از حق همه آمریکایی ها برای داشتن اسلحه حمایت می کنند، در حالی که دموکرات ها تمایل دارند از سیاست های سختگیرانه تر برای کنترل اسلحه حمایت کنند. مالکیت شخصی اسلحه در میان دموکرات ها که عموما از تحصیلات بالاتری نیز برخوردارند نسبت به جمهوری خواهان کمتر است.

تیراندازی دسته‌جمعی در ایالات متحده قتل عام لاس وگاس استریپ در سال 2017 بود که منجر به کشته شدن 58 نفر و زخمی شدن 546 نفر شد. 13 مورد از بدترین تیراندازی های دسته جمعی در ایالات متحده از سال 2015 رخ داده است و اکثریت قریب به اتفاق این حوادث در ایالات متحده توسط تیراندازان سفیدپوست و مرد انجام شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روزانه در نتیجه حمل آزادانه و قانونی سلاح،  افراد زیادی در آمریکا کشته و مجروح می‌شوند. اقدامی که نه تنها به تامین امنیت و آزادی شهروندان منجر نشده بلکه ناامنی روانی و جسمی را نیز به‌دنبال داشته است.

این نمونه ای از آزادی هایی است که بحث بر سر آن حتی در جوامع غربی بسیار بالا گرفته و نشان می دهد نمی توان انواع اقسام آزادی را بدون در نظر گرفتن ابعاد آن صرفا با ادعای آزاد بودن در حق انتخاب وارد جوامع کرد. 

کلید واژه ها: امریکا ایالات متحده امریکا خشونت در امریکا خرید و فروش اسلحه اسلحه فروش اسلحه در امریکا شرکت های اسلحه سازی امریکا ایالات متحده تیراندازی دسته جمعی ایالات کنترل اسلحه


( ۲ )

نظر شما :