سرخط اخبار - آرشیو

آموزش ماموران سپاه در روسیه!
نیویورک پست ادعا کرد

آموزش ماموران سپاه در روسیه!

طبق این توافقنامه، مسکو به ایران کمک می کند تا واحد های پلیس ویژه بر مبنای الگوی 500 هزار نفری ارتش داخلی روسیه ایجاد کند که تحت کنترل وزارت کشور روسیه قرار دارد.

ادامه مطلب