سرخط اخبار - آرشیو

مواضع اصولی راه به چالش کشیدن آمریکا را هموار می کند
ابوترابی فرد:

مواضع اصولی راه به چالش کشیدن آمریکا را هموار می کند

محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس‌مجلس و از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری معتقد است رویکرد ما به حوزه سیاست خارجی باید به طور جدی در حوزه هایی تغییر و در حوزه‌هایی ارتقا یابد.

ادامه مطلب