سرخط اخبار - آرشیو

ظریف معاونت علم و فناوری ایجاد کند
انتظار جامعه علمی از دستگاه دیپلماسی کشور

ظریف معاونت علم و فناوری ایجاد کند

با توجه به چارت سازمانی و تشکیلات اداری وزارت امور خارجه جمهوری‌اسلامی و همچنین خلاء ناشی از نبودن مقوله علم و فناوری در سطوح بالای مدیریتی وزارتخانه، تاسیس معاونتی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری در سطح وزارتخانه به دلیل شرایط کنونی بین‌المللی و اهمیت همکاری‌های علمی بین‌المللی بسیار مثمرثمر است.

ادامه مطلب
وزارت خارجه باید محور دیپلماسی عمومی باشد
ضرورت توجه به دیپلماسی عمومی

وزارت خارجه باید محور دیپلماسی عمومی باشد

ساختار تعریف شده در قالب وزارت خارجه برای دیپلماسی عمومی باید برنامه جامعی برای تدوین و پیشبرد دیپلماسی عمومی داشته باشد که موارد حائز اهمیت ایجاد زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و افراد در عرصه‌های بین‌المللی، آموزش شهروندان در زمینه تعامل بین‌المللی، تقویت توان رسانه‌ای کشور و افزایش تبادلات دانشگاهی و تبادلات فرهنگی را دربرمی‌گیرد.

ادامه مطلب