مطالب مرتبط با کلید واژه

اسراییل


سه نکته تامل برانگیز در باب مناقشه اسرائیل - فلسطین

سه نکته تامل برانگیز در باب مناقشه اسرائیل - فلسطین

حمایت از وحدت گروههای فلسطینی و تلاش در جهت نزدیک سازی آنها به یکدیگر و همچنین اعمال فشارهای بین المللی بر اسرائیل و عدم حمایت از اقدامات ناقض حقوق بشر و مقررات بین المللی این کشور بخصوص از طرف کشورهای غربی می تواند در متقاعد کردن دولت اسرائیل برای حرکت جدی در مسیر صلح نقش سازنده ای داشته باشد.

ادامه مطلب
آیا چاقو دسته خود را می بُرد؟
بی‌اعتنایی مجامع جهانی به جنایات اسراییل

آیا چاقو دسته خود را می بُرد؟

دکتر علی امیدی، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، در گفتاری به چرایی بی کیفر ماندن جنایات اسراییل از طرف مجامع بین المللی می پردازد.

ادامه مطلب