مطالب مرتبط با کلید واژه

سوری


به اسم آزادی به کام ویرانی
تصاویری از شبه نظامیانی که بوی مرگ می دهند

به اسم آزادی به کام ویرانی

سوریه را قرار نیست.جنگ داخلی سایه شوم خود را بر شهرهایی چون حلب انداخته است.شبه نظامیانی که داعیه دار تلاش برای برقراری عدالت هستند خود بر بی عدالتی می افزایند

ادامه مطلب