مطالب مرتبط با کلید واژه " پارچین "


پارچین همچنان مساله ساز است
پس از 28 ماه

پارچین همچنان مساله ساز است

آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود نشانه هایی مبنی بر همکاری بیشتر از جانب ایران همچنان قادر نیست دریابد در سایت نظامی -که موضوع اصلی تردید های آژانس در مورد ماهیت برنامه های هسته ای ایران به شمار می رود- چه اتفاقی افتاده است.

ادامه مطلب
فعالیت های هسته ای قدیمی ، موضوع روز می شود
دستور کار احتمالی مذاکرات ایران و آژانس

فعالیت های هسته ای قدیمی ، موضوع روز می شود

احتمالا سکوت آژانس در مورد بازرسی از پارچین تا مدتی دیگر نیز ادامه می یابد. زیرا آژانس نمی خواهد در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 موضوعات دشوار را پیش بکشد. احتمالا در نشست روز شنبه آژانس از ایران می خواهد فعالیت های مربوط به محاسبه های کامپیوتری و تجربه هایی که می تواند در هر گونه آزمایش هسته ای مورد استفاده قرار گرفته باشد را شفاف سازی کند.

ادامه مطلب