داعش و طبل پوسیده جنگ صلیبی

۰۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۸ کد : ۱۹۴۳۲۳۵ باشگاه خوانندگان
اگرچه القای جنگ صلیبی از سوی داعش و سایر گروه های تروریستی چیزی بیش از یک دروغ جعلی و یک عوامفریبی آشکار نیست،اما تحولات کنونی حاکی از آن است که اندیشمندان مسلمان و نهادهای تاثیر گذار کشورهای اسلامی حساسیت تحولات کنونی که تقابل فرهنگی میان مسلمانان و غرب را نشانه گرفته ،مورد توجه قرار دهند.
داعش و طبل پوسیده جنگ صلیبی

نویسنده: عباس پرورده، کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای

دیپلماسی ایرانی: شاید بتوان حمله به مجله فکاهی شارلی ابدو را شروع سرفصلی تازه در تحولات به هم پیوسته فرهنگی، سیاسی بعد بیداری اسلامی و تغییرات جدید ایجاد شده در هندسه جامعه شناسی سیاسی روابط مسلمانان با غرب به حساب آورد. اگرچه محتوای چنین حادثه ای مبتنی بر دو سوی جریان افراطی است که یک طرف آن درک نادرست و افراطی از آموزه های دین مقدس و رهایی بخش اسلام است که در قالب سلفی گری و شاخه نظامی آن، یعنی تروریسم کور بروز یافته و یک طرف دیگر آن تلقی ولنگارانه ای است که جهان غرب در باره آزادی بیان دارد.

شاهد این مدعا گفتگوها و اظهار نظر هایی است که در چند روز پس از واقعه شارلی ابدو در رسانه های هیجان زده غرب منتشر شدند و صدها هزار غربی که در فرانسه و دیگر کشورها متعصبانه سنت رسانه ای غرب را مقدس پنداشتند و آن را ابزار غیرقابل چشم پوشی برای فرایند دمکراسی در غرب و جهان اعلام کردند. در واقع جاهلیت مدرن آنقدر به مدد رسانه فراگیر شده که همانگونه که "نیل پستمن" ، صاحبنظر رسانه ای  پست مدرنیست و منتقد دهه 1990 آمریکایی در کتاب تکنوپولی اظهار می دارد، دیگر جای هیچ شک و تردیدی برای مخاطب در قابل تامل بودن اخبار و محتویات رسانه ای باقی نمی ماند.

اما همه این اتفاقات باعث نشد تا مجله شارلی ابدو از انتشار اقلام دیگری از توهین به مقدسات مسلمانان غافل شود و روز دوشنبه ،12 ژانویه 2015 ،در اولین شماره ای که بعد از تعطیلی موقت مجله بیرون داد،مجددا در تیراژی چند میلیونی کاریکاتوری از حضرت رسول(ص) روی جلد مجله به تصویر کشید که پلاکاردی در دست دارد که روی آن عبارت "همه بخشیده خواهند شد" نقش بسته است.اگرچه برخی رسانه ها عبارت فوق را نوعی حرکت دوپهلو از سوی مجله فوق می دانند،اما از سوی دیگر به نظر می رسد ادامه چنین مناقشات موهنی برآورنده مطالبات پنهان گروههایی همچون القاعده و داعش باشد که همچنان در صدد کسب مشروعیت برای اقدامات جنایتکارانه و ضد اسلامی خود در میان مسلمانان هستند.

گواه اثبات چنین استدلالی،تبلیغات رسانه ای این گروهها در نشریات و سایت هایی است که متعلق به این گروههای تروریستی است و در دو سه سال گذشته به شدت بر تعداد و فعالیت آنها افزوده شده است.به طور مثال ،گروه داعش حدود چند ماهی است که یک مجله اینترنتی به نام "دابق " را منتشر می کند.اگر بخواهیم مطالب این نشریه و سایر رسانه های منتسب به گروههای تروریستی و همسو با آنان را دسته بندی کنیم،چند عنوان کلی مطلب را می توان استخراج کرد که مهمترین آنها عبارتند از نخست،اعلام مانیفست امارت اسلامی مبتنی بر قدرت مطلقه خلیفه یا امیر ،دوم القاء وجود جنگ صلیبی میان مسلمانان و مسیحیان که داعش و القاعده رهبری آن را بر عهده دارند.حتی اگر محتوای نوشته های دابق بررسی شود،کمتر اسامی از شهرهای اسلامی برای تصرف در آن وجود دارد و در عوض بیشترین نامی که به عنوان هدف نهایی بکار رفته،شهر روم است که اشاره به مرکز امپراطوری روم در زمان صدر اسلام از یک سو و کانون فرماندهی مسیحیان در جنگ های صلیبی از سوی دیگر دارد.

اگرچه ممکن است برداشت اولیه از چنین تصویرپردازی را به  تحجر فکری موجود در میان سلفی ها و تکفیری ها نسبت دهد،اما با توجه به مغزهای متفکری که در شاخه های مختلف رسانه ای و تروریستی این گروه ها وجود دارد،چنین فرضی در همان ابتدا محکوم به ابطال است.اما در عوض حدس قریب به یقین دیگری که با اقداماتی نظیر حمله به شارلی ابدو تاییدپذیر است، عوامفریبی اتاق فکر داعش و القاعده در میان حواریون و بیعت کنندگان خود است.آنها هر از چندگاهی با اقداماتی این چنین می خواهند این القاء را ایجاد کنند که وظیفه سنگین و خطیر حمایت از حریم اعتقادات و مقدسات مسلمانان به القاعده و داعش و سایر گروه های تروریست همسو سپرده شده و آنان در این راه حاضر به همه گونه از خودگذشتگی و فداکاری هستند.در طیف مقابل ،غرب و ابزار پرقدرت رسانه ای آن نیز به مدد چنین رفتار غیر عقلایی و بی پایه ای ،این فرصت را می یابند که دانسته و یا ندانسته افراطیون و تکفیری ها را  به عنوان نماینده مسلمانان در جهان جا بزنند و مخاطبان هیپنوتیزم شده خود را به خیابان بکشند و تیراژ چند میلیونی نشریات موهن را به آنان بفروشند.

اما نکته ای که اکنون باید به آن توجه داشت،اینکه اگرچه القای جنگ صلیبی از سوی داعش و سایر گروه های تروریستی چیزی بیش از یک دروغ جعلی و یک عوامفریبی آشکار نیست،اما تحولات کنونی حاکی از آن است که  اندیشمندان مسلمان و علمای اسلامی و نهادهای جدی و تاثیر گذار کشورهای اسلامی لازم است حساسیت تحولات کنونی که تقابل فرهنگی میان مسلمانان و غرب را نشانه گرفته ،مورد توجه قرار دهند که اگر به نحو مطلوبی مدیریت نشود، می تواند در آینده خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

کلید واژه ها: شارلی ابدوداعشعباس پرورده


نظر شما :