بدل نزنیم؛ تکرار تاریخ غم بار خواهیم داشت

انگلیس را دریابیم

۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۰۱۳۷۹ اروپا نگاه ایرانی
نویسنده خبر: سید وحید کریمی
سید وحید کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک انگلیس از فرانسه و آلمان ضروریست. انگلیس با "اغفال" امریکا و ناتو و بودجه نظامی تهاجمی و فعال کردن دایره نفوذ "پنج چشم"، مشترک المنافع و قراردادهای نظامی در افریقا و آسیا و اعزام ناو هواپیمابر و تشکیل ارتش فضایی و سایبری؛ با سیاستی لجام گسیخته، در صدد احیای "کار؛ کار انگلیسی هاست". اگر در آگاهی رسانی به نخبگان انگلیس و جهان و تهدید مستقیم لندن اقدام نکنیم؛ احتمالا تاریخ غم بار تکراری خواهیم داشت.
انگلیس را دریابیم

دیپلماسی ایرانی: سیاست نظامی و خارجی دولت بوریس جانسون در انگلیس بیانگر خیز جدید برای اغتشاش در جهان و خاورمیانه است. (1) اگر هوشیار نباشیم، تاریخ مصیبت بار گذشته تکرار می شود. با محدودیت در منابع طبیعی (2) و بی ربط بودن موقعیت جغرافیایی؛ "انگلیس با ایجاد بحران؛ ارتزاق می کند." 

نکات مهم سیاست نظامی و خارجی انگلیس قابل توجه است؛ "با خروج از اتحادیه اروپایی، فصل جدیدی در تاریخ انگلیس آغاز و تا سال 2030 ادامه دارد. با بودجه نظامی 24 میلیارد پوند و بازوی نظامی ناتو، هدف؛ کشورهای متخاصم هستند. قدرت انگلیس متکی به حق وتوی، ناتو و بمب اتم است. لندن مرکز جهانی خدمات و اطلاعات خواهد شد. نظم جدید جهانی را تعیین می کنیم. (برای اغفال) امریکا، نزدیکترین متحد آنها باقی خواهیم ماند. ارتباط ناتو و "پنج چشم دنیا"؛ استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا و انگلیس (همگی مستعمره انگلیس) منسجم تر خواهد شد. ناتو اهرم قدرت (سخت) انگلیس علیه روسیه و تحریم ها (قدرت نرم) خواهد بود. قدرت اتمی و سایبری را گسترش می دهیم. برای جلوگیری از بمب اتم ایران، با شرکاء همکاری اما 260 کلاهک اتمی انگلیس تامین کننده؛ صلح، جلوگیری از زورگویی و بازدارنده تجاوز است. چین چالش جهانی و ایران و کره شمالی مشکل منطقه ای هستند. در دریای جنوب چین و خلیج فارس حضور نظامی خواهیم داشت. احیای جامعه مشترک المنافع با بیش از 50 کشور با 60% جمعیت زیر 30 سال را فعال می کنیم. ناتو امنیت اروپا را به عهده دارد (به معنی عدم پذیرش استقلال امنیتی اروپا است) در سال 2022 ماهواره انگلیسی به فضا خواهد رفت (انگلیس روی زمین این هست و در فضا چه خواهد شد! گربه مسکین اگر پرداشتی؛ نسل گنجشک از هوا برداشتی). کشورهای نیجریه، کنیا، اتیوپی، غنا در افریقا، عمان و اردن، پاکستان و افغانستان در خاورمیانه، قدرت تهاجمی در عراق و سوریه و افزایش همکاری با عربستان و اسراییل، همکاری با هند و ژاپن، کره جنوبی و ویتنام، مالزی و اندونزی، تایلند و سنگاپور و فیلی پین برای مهار چین در دستور سیاست خارجی است. خوشبختی انگلیس در گروی حضور (مخرب) در افریقا، خلیج فارس و دریای چین و تجارت (موج سواری) در امریکا است. سیاست خارجی موفق باید با؛ تجربه و زور و دیپلماسی، کسب اطلاعات امنیتی تحت کمک های توسعه همراه باشد. وزارت خارجه با اداره توسعه (جهت رد گم کردن برای دخالت) ادغام شده و مخلوطی از قدرت سخت و نرم و دولتی و خصوصی با هدف ملی خواهیم داشت. آماده حمله و استقرار نیرو هستیم. روسیه در اروپا و چین در سطح بین الملل علیه منافع انگلیس فعالیت می کنند. روسیه و چین در شکل دهی فرهنگ جهانی فعال و برای غرب چالش است. آلمان و فرانسه روی فرهنگ به عنوان قدرت نرم سرمایه گزاری کردند و انگلیس هم باید اقدام کند. همکاری امنیتی با فرانسه و همکاری سیاست خارجی با آلمان منعقد می شود. همکاری نیروی هوایی با سوید و ایتالیا (برای مهار روسیه در دریای شمال و با ایتالیا برای اشراف بر مدیترانه) در دست تنظیم است. نفوذ انگلیس از طریق؛ بی بی سی و شورای آموزشی انگلیس، آموزش نوجوانان به خصوص دختران، آزادی مذهب و رسانه افزایش خواهد یافت. ناو هواپیما بر جدید در مدیترانه و خاورمیانه و دریای چین فعال خواهد شد. با "درهم تنیدگی" (3) بیشتر با امریکا؛ قدرتمند خواهیم شد. از طریق ناتو امنیت اروپا را رهبری می کنیم. با "دلالی" (4) (تفرقه و حکومت) در اختلافات امنیتی و دیپلماتیک در جهان دخالت خواهیم کرد. دیپلماسی جدید انگلیس از پشتوانه نظامی و اتمی و سایبری برخوردار و دیپلمات ها در همکاری مستمر با نیروی نظامی، امنیتی و جاسوسی خواهند بود." 

چند نکته تحلیلی

دشمنی مصنوعی انگلیس با روسیه؛ با هدف کنترل آلمان و فرانسه است. پوتین برای ارسال گاز به اروپا؛ قیمت ارسالی به انگلیس را ارزان تر از دیگر کشورهای در مسیر به لندن می دهد تا انگلیس امنیت مسیر انرژی روسیه در کل اروپا را تضمین کند. هدف از دشمنی انگلیس با روسیه؛ متعهد کردن امریکا در امنیت اروپا، کنترل آلمان و مهار اتحادیه اروپایی با محوریت فرانسه است. احیای ناتو برای مقابله با "روسیه دشمن"، که انگلیس خواهان آن است در واقع؛ با هدف جلوگیری از تاسیس ارتش مستقل اروپایی با محوریت فرانسه است. 

2- آلمان و فرانسه خواهان همزیستی مسالمت آمیز با روسیه هستند و روسیه می تواند نقش جایگزین انگلیس برای اروپا ایفا کند. در جنگ عراق؛ سه کشور روسیه و آلمان و فرانسه مخالف حمله انگلیس و امریکا بودند. انگلیس مخالف روابط روسیه و آلمان و فرانسه است. در همین راستا با خط لوله گاز روسیه به آلمان مخالفت می کند و امریکا نیز از انگلیس پیروی می کند تا اتحادیه اروپایی وابسته به انگلیس و امریکا باقی بماند.

3- با افزایش تنش انگلیس و امریکا با چین و تمرکز امریکا بر حوزه شرق آسیا، انگلیس در صدد حضور نظامی در خلیج فارس است. در مباحث موسسات تحقیقاتی انگلیس، خروج انگلیس از "شرق کانال سوئز" در دهه 1970 میلادی را اشتباه استراتژیک یاد می کنند و بر بازگشت نظامی انگلیس به خلیج فارس تاکید دارند.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک انگلیس از فرانسه و آلمان ضروریست. انگلیس با "اغفال" امریکا و ناتو و بودجه نظامی تهاجمی و فعال کردن دایره نفوذ "پنج چشم"، مشترک المنافع و قراردادهای نظامی در افریقا و آسیا و اعزام ناو هواپیمابر و تشکیل ارتش فضایی و سایبری؛ با سیاستی لجام گسیخته، در صدد احیای "کار؛ کار انگلیسی هاست". اگر در آگاهی رسانی به نخبگان انگلیس و جهان و تهدید مستقیم لندن اقدام نکنیم؛ احتمالا تاریخ غم بار تکراری خواهیم داشت.

منابع:

 

1- https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy

2- استخراج نفت دریای شمال انگلیس پرهزینه است و ظاهرا باید قیمت نفت در سطح بالایی باشد تا توجیه بهره برداری داشته باشد.

 

 3- Manipulation through Interdependency & Engagement.
 4- Broker
سید وحید کریمی

نویسنده خبر

دیپلمات و دکترای روابط بین الملل که در حال حاضر در گروه اروپا/امریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت دارد. 

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ایران انگلیس ایران و انگلیس بوریس جانسون ایران و انگلیس و امریکا ایران و امریکا


( ۱۹ )

نظر شما :

سعیدرضا خلخالی ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷:۰۳
تحلیلی کوتاه، موجز و مبتنی بر واقع گرایی بود. از نویسنده محترم قدردانی می کنم.
احمد محمود ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۸
بعد از انگشت کردن توی جشم و چال امریکا انگلیس را تحریک کنیم سیاست یا حماقت؟
وحید کریمی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۳
جناب آقای احمد محمود سلام. ممنون از ابراز نظر. اتفاقا باید سیاست خارجی انگلیس و آمریکا را ادغام شده در هم پیگیری کرد. نطریه "اغفال" را لطفا در همین سایت مطالعه کنید. فیلم گاندو ۳ را باید بر اساس اقدام مشترک جاسوسی انگلیس و امریکا تهیه کرد.