اشک تمساح برای زنان

ماموریت با موفقیت انجام شد!

۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۱۷۴۵۲ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
آمریکا و کشورهای غربی در هر کشوری که مداخله می‌کنند زمانی که هدف نابودی و ویران کردن آن کشورها را محقق می‌سازند ماموریت خود را با موفقیت به اتمام رسیده تلقی می‌کنند. وقتی افغانستان ویران شد آمریکا به این اندازه بسند نکرد بلکه سرنوشت آن را به طالبان واگذار کرد و می‌داند که این گروه ماموریت را تکمیل خواهد کرد.
ماموریت با موفقیت انجام شد!

نویسنه: السید زهره

دیپلماسی ایرانی: روزنامه انگلیسی «گاردین» دو روز پیش آنچه را در افغانستان اتفاق می‌افتد، جنگی توصیف کرد که طالبان علیه زنان افغان به راه انداخته است.

آنها این روزها در غرب برای آنچه بر سر افغانستان و ملت این کشور آمده تظاهر به اشک ریختن می‌کنند و از ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی می‌خواهند بر طالبان فشار بیاورند تا از اقدامات علیه زنان و غیره دست بردارند.

واقعیت این است امثال این افراد واقعیت طرح استعمارگرایانه غرب را متوجه نیستند. طرحی که در طول سال‌های گذشته در جهان اعمال شد و کشورهای عربی و افغانستان بزرگترین قربانیان آن بودند. 

طرح آمریکا و غرب به طور کلی تحت عناوین مختلفی مانند «گسترش دمکراسی و آزادی»، «مبارزه با استبداد»، «آزادسازی ملت‌ها» و غیره اجرایی شده است. ایده اصلی راهبردی این طرح نابودی کشورها و تجزیه جوامع آنهاست تا به این ترتیب آنها به کشورهایی ضعیف و غرق در درگیری و هرج و مرج تبدیل شوند. این امر تسلیم شدن شان در برابر سیطره غرب را تسهیل می‌کند.

طرح آمریکایی – غربی دو هدف بزرگ در جهان عرب دارد:

نخست: جلوگیری از شکل‌گیری یک جناح عربی و به شکست کشاندن هر گونه گامی در راستای وحدت کشورهای عربی. به عبارت دیگر جلوگیری از تشکیل یک  قدرت عربی یکپارچه.

دوم: تضعیف تمام کشورهای عربی به طور جداگانه و غرق کردن آنها در هرج و مرج و درگیری.

آمریکا و کشورهای غربی در هر کشوری که مداخله می‌کنند زمانی که هدف نابودی و ویران کردن آن کشورها را محقق می‌سازند ماموریت خود را با موفقیت به اتمام رسیده تلقی می‌کنند. 

وقتی افغانستان ویران شد آمریکا به این اندازه بسند نکرد بلکه سرنوشت آن را به طالبان واگذار کرد و می‌داند که این گروه ماموریت را تکمیل خواهد کرد. همانند کاری که با عراق هم کرد. 

آمریکا به هیچ عنوان به وضعیت زنان افغان و یا آزادی در افغانستان اهمیتی نمی‌دهد و نه به این مسئله که اکثریت ملت افغان نزدیک است از گرسنگی جان بدهند. تمام آنچه گفته شد برای این کشور به این معناست که ماموریتش با موفقیت به پایان رسیده است.

منبع: اخبار الخلیج / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

کلید واژه ها: عراق افغانستان ایالات متحده امریکا خروج امریکا از افغانستان خروج امریکا از عراق خروج امریکا از خاورمیانه طالبان طالبان و افغانستان زنان افغانستان زنان افغان


( ۷ )

نظر شما :

ابراهیم قدیمی ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳
مطلب نوشته شده بسیار پان عربی است۔یادمان باشد عربها امریکا را در سرنگونی صدام یاری کردند ۔ سربازان امریکائی از خاک عربستان وکویت وارد عراق شدند۔ ومشکل امروزه هستند۔سرنگونی صدام بخاطر برخی حکومت های عربی بود۔طالبان که میتوانیم بگوئیم حاکمیت مقبول وساخته وپرداخته القاعده بود وهست ساخته وپرداخته حاکمیت های عربی بود۔امروزه مشکل عراق پان عربی است۔۔نهضت های ضد اسرائیلی عربی در مورد اسرائیل موفقیت نداشتند به تغییرات وحاکمیت داخلی گرایش یافتند۔مولانا عبدالحمید و یا مولانا ۔۔۔ همراهی طالبان میکنند و منتقد ایران هستند۔کوه مشکلات ایجاد شده توسط انها را برای مردم نمی بینند۔برخی بی توجهی های مربوط ونامربوط در ایران را میبینند۔۔امروز پان عربی ،پان فارسی ،پان ترکی جز ایجاد در گیری وخرابکاری در منطقه نتیجه دیگری ندارد۔بها دادن بیش از اندازه بهر گرایشی غلط است۔ممکن است در حد واندازهای مقبول باشند۔