مطالب مرتبط با کلید واژه

مذاکرات


تضعیف قدرت چانه زنی آژانس در برابر ایران
مذاکره کنندگان ارشد بار وداع بستند

تضعیف قدرت چانه زنی آژانس در برابر ایران

نکائرتس بلژیکی و گروسی، ریاست هیاتی از آژانس را بر عهده داشتند که از اوایل سال گذشته میلادی، 9 بار با نمایندگان ایران در تلاش برای دسترسی به سایت های هسته ای، اسناد و مداکر و مقامات، مذاکره کردند.

ادامه مطلب
با ایران چگونه مذاکره کنیم؟
اشتون در دیدار با وزرای خارجه گره 8 در لندن

با ایران چگونه مذاکره کنیم؟

اشتون نزد وزرای امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان آمده است تا با آنها درباره تقویم مسیر مذاکرات و چگونگی بازگشت به پشت میز مذاکره با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره کند.

ادامه مطلب