سرخط اخبار - آرشیو

نگرانی در حاشیه ها افزایش یافت
با افزایش تنش ها در سوریه

نگرانی در حاشیه ها افزایش یافت

سقوط بشار اسد می تواند معادلات قدرت در منطقه را بر هم بزند.موضع گیری های متفاوت حماس با ایران و حزب الله لبنان در خصوص بقای بشار اسد در قدرت باب بسیاری از گمانه زنی ها را باز کرده است.

ادامه مطلب