رویکردی به نگاه غرب به نبرد بعد از جنگ سرد

کتاب: شیوه جدید جنگ غرب

۲۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۹۸۴۸۲۴ اخبار اصلی اروپا آمریکا کتابخانه
مریم السادات امیرشاکرمی، در کتابی که برای دیپلماسی ایرانی ارسال کرده به بررسی رویکرد نوین غرب بعد از جنگ سرد پرداخته است، او می نویسد: پایان جنگ سرد منازعات دوقطبی را تغییر داد. دیگر زمان آن رسیده بود که غرب به جای تحمل هزینه های نظامی فراوان و تلفات انسانی بی شمار شکلی جدید از نبرد را تجربه و به عبارتی بر جامعه جهانی تحمیل کند. این تغییر رویکرد به جنگ در قالب های نوینی پدیدار شد. جنگ روانی، جنگ های نیابتی و استفاده از برخی تسلیحات مدرن به شکل جنگ هایبریدی اصلی ترین نمودهای این تغییر بودند. حتی حمایت از گروه های تروریستی و تامین هزینه های نظامی و انسانی آنها را می توان در این قالب گنجاند. به این ترتیب نه تنها غرب بعد از جنگ سرد به صلح جهانی کمک نکرد بلکه دامنه آن را به صورتی کاملا مدرن توسعه بخشید.
کتاب: شیوه جدید جنگ غرب


دیپلماسی ایرانی: پایان جنگ سرد منازعات دوقطبی را تغییر داد. دیگر زمان آن رسیده بود که غرب به جای تحمل هزینه های نظامی فراوان و تلفات انسانی بی شمار شکلی جدید از نبرد را تجربه و به عبارتی بر جامعه جهانی تحمیل کند.

این تغییر رویکرد به جنگ در قالب های نوینی پدیدار شد. جنگ روانی، جنگ های نیابتی و استفاده از برخی تسلیحات مدرن به شکل جنگ هایبریدی اصلی ترین نمودهای این تغییر بودند. حتی حمایت از گروه های تروریستی و تامین هزینه های نظامی و انسانی آنها را می توان در این قالب گنجاند. به این ترتیب نه تنها غرب بعد از جنگ سرد به صلح جهانی کمک نکرد بلکه دامنه آن را به صورتی کاملا مدرن توسعه بخشید.

این توسعه به لحاظ دامنه عملیاتی و محیط جنگ و نیز ورود تسلیحات مدرن و استراتژی ها و تاکتیک های فوق پیشرفته کاملا مشهود بوده و هست.

این نوشتار که به صورت کتاب نه چندان پرحجمی است، می کوشد رویکرد جدید غرب به جنگ را تبیین کند و نشان دهد که دستاویز غرب به روش های جدید جنگی هیچ گاه تمامی ندارد و صلح پایدار فقط به صورت یک شعار و نماد پرزرق و برق وسیله ای برای حفظ آبروی دول غربی بوده و خواهد بود بی آن که مصداق عملی و نمونه تحقق یافته ای از تلاش های کشورهای غربی را در راستای برقراری ثبات بین الملل داشته باشد.

مریم السادات امیرشاکرمی، دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران و صاحب کتب زیر:
جنگ غافلگیری ها و تدبیرها (ترجمه) 
درک بحران ایران و آمریکا (ترجمه) 
یادداشت های سیاسی ایران جلد ۴ (ترجمه)
فراصهیونیسم تقابل یا تداوم صهیونیسم (تالیف)
مثلث تروریسم: امریکا، رژیم صهیونیستی و تکفیری ها (تالیف)
دائره المعارف پنج زبانه، منتشر شده توسط مرکز مطالعات شرق و غرب بیروت 
همچنین به مدت ۵ سال پژوهشگر در مرکز مطالعات خاورمیانه و۳ سال در مرکز مطالعات دفاعی امنیتی

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جنگ سرد ایالات متحده امریکا روسیه اروپا اتحادیه اروپا


( ۴ )

نظر شما :