مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمیل


جایگاه اختصاصی دختر ترامپ در تجارت با روسیه
آن چه ایمیل‌های ساتر افشا می کنند

جایگاه اختصاصی دختر ترامپ در تجارت با روسیه

خانوم ترامپ در مصاحبه با نیویورک‌تایمز چنین احتمالی را رد نکرده اما گفته که به دنبال چنین چیزی نبوده است. او اضافه کرد که هرگز آقای پوتین را ندیده بوده و هرگز تجارتی در مسکو نداشته است جز اینکه در برخی معماری‌ها وطراحی‌های داخلی شرکت‌ها نظراتی را ارائه داده است.

ادامه مطلب
ترامپ عقب‌افتادگی‌‌ها را جبران کرد
با بررسی مجدد ایمیل‌های کلینتون

ترامپ عقب‌افتادگی‌‌ها را جبران کرد

نمی توان به طور قطع گفت که تاثیر مطرح شدن مجدد پرونده ایمیل های کلینتون بر نتیجه انتخابات چیست اما یک نکته مشخص است که کلینتون در موضع تدافعی قرار گرفته و قسمتی از پایگاه آرای خودش را از دست داده است.

ادامه مطلب