سرخط اخبار - آرشیو

بازرسان آژانس 3 آبان در قم

محمد البرادعی در نشست خبری خود اعلام کرد که بازرسان آژانس در تاریخ 25 اکتبر(سوم آبان) به قم می روند و از تاسیسات پایلوت آزمایشگاهی بازرسی می کنند.

ادامه مطلب