پرونده هسته ای - آرشیو

ممکن است امریکا عربستان را فدای ایران کند
هفدهمین بخش از سلسله یادداشت‌های جدید سرکیس نعوم

ممکن است امریکا عربستان را فدای ایران کند

به نظرم امریکا ممکن است راه حل ژاپنی را در مورد ایران بپذیرد. و اگر گفته شود که قبول این مساله باعث می‌شود تا رقابت تسلیحاتی در منطقه در بگیرد، جواب خواهد داد که اطلاعات جدیدی در دست دارد که نشان می‌دهد عربستان سعودی سلاح هسته‌ای در اختیار دارد و جایی در خارج از خاک سرزمینش آن را انبار کرده است.

ادامه مطلب