پرونده هسته ای - آرشیو

وضع هسته‌ای تغییری به خود نمی‌بیند

وضع هسته‌ای تغییری به خود نمی‌بیند

پس از آنکه طرح یا ابتکارعمل روس ها موسوم به "گام به گام" به جایی نرسید و بازهم شورای حکام و 1+5 به سمت دهی جریان مربوط به برنامه هسته ای ایران پرداختند، بار دیگر این روسیه بود که در ماجرای هسته ای ایران تاثیر گذاشت و ترمز افراط گرایی دو طرف را کشید.

ادامه مطلب