عکس نوشته - آرشیو

بازی تمام شد

بازی تمام شد

با پایان ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق، سربازان این کشور خام عراق را ترک می کنند.

ادامه مطلب
اشتیاق برای اولین انتخابات آزاد

اشتیاق برای اولین انتخابات آزاد

اولین انتخابات بعد از سرنگونی دیکتاتور مصر در این کشور با استقبال مردمی مواجه شد. در این تصویر یک جوان مصری پیرمردی را بعد از به صندوق انداختن رای‌اش به خارج از محل رای گیری حمل می‌کند.

ادامه مطلب