عکس نوشته - آرشیو

ژنو 2 بدون ایران

به دنبال فشار آمریکا و مخالفان سوری مبنی بر عدم حضور جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده بحران سوریه، سازمان ملل دعوت خود را از ایران پس گرفت.

ادامه مطلب