عکس نوشته - آرشیو

... و سرانجام توافق

پس از امضای توافقنامه ایران و 6 قدرت جهانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دست داد.

ادامه مطلب