عکس نوشته - آرشیو

عراق به 2003 بازگشت

شهر فلوجه در استان الانبار در غرب عراق از کنترل ارتش خارج شده و به دست گروه های مسلح القاعده افتاده است.

ادامه مطلب