عکس نوشته - آرشیو

اتحاد نانوشته

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در سفر خود به منطقه با محمد مرسی، رئیس جمهور مصر دیدار کرد.

ادامه مطلب