عکس نوشته - آرشیو

خداحافظ پاپ

یک کشیش در مراسم سخنرانی پاپ در میدان سنت پیتر پلاکاردی به دست دارد که روی آن نوشته : دلمان برایت تنگ می شود.

ادامه مطلب