گفتگو - آرشیو

ایران فضا را برای مذاکره افغانستان-پاکستان مهیا کند
مذاکرات جدی کابل-اسلام آباد در نشست سه جانبه با تهران

ایران فضا را برای مذاکره افغانستان-پاکستان مهیا کند

محمد ابراهیم طاهریان، سفیر سابق ایران در افغانستان و پاکستان در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به خبر درخواست مقامات افغانستان برای مذاکره با رهبران طالبان در پاکستان در حاشیه نشست سه جانبه اخیر در پاکستان معتقد است که پاکستان نمی خواهد چنین فرصتی را به افغانستان بدهد و ایران می تواند در این زمینه نقش مهمی بازی کند.

ادامه مطلب