گفتگو - آرشیو

اجرای برجام با پیروزی ترامپ تغییر نمی‌کند
گفت‌وگوی دیپلماسی ایرانی با عبدالعلی قوام:

اجرای برجام با پیروزی ترامپ تغییر نمی‌کند

۶۰ درصد از مردم آمریکا نه ترامپ را قبول دارند و نه کلینتون را چراکه آنهایی که طرفدار سندرز هستند شدیداً مأیوس شدند و امکان دارد اصلاً رأی ندهند. برای حامیان ترامپ سیاست خارجی اهمیت ندارد.

ادامه مطلب