گفتگو - آرشیو

/با دیپلماسی ایرانی تا انتخابات/

چرا باید تحقیر شویم؟

دکتر حسین عادلی در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی هم سیاست خارجی دولت نهم را نقد کرد و هم از اولویت‌های سیاست خارجی گفت؛ و همچنین تبعات این مسائل را بر اقتصاد ایران شرح داد. گفت‌وگو با حسین عادلی، ‌وزیر دارایی اسبق و سفیر سابق ایران در بریتانیا

ادامه مطلب